İKÜ Meslek Yüksekokulu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KESİCİ Müdür
Öğr. Gör. Oğuzcan Akgöl Müdür Yardımcısı V.