Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'nın eğitim süresi 2 yıldır. Teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşan bir program öğrencilerimizi beklemektedir. Ayrıca işyeri uygulamaları ile öğrencinin bu alanda deneyim kazanması amaçlanmıştır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'nın amacı; hızla büyüyen ve gelişen iş dünyasının gerekliliklerini karşılayabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı konusunda profesyonel, etkili iletişim yeteneklerine sahip ve ileri teknolojiyi kullanabilen üst düzey büro veya yönetim personeli yetiştirmektir. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Üst düzey büro elemanı, büro yöneticisi, üst yönetim asistanı veya yönetici asistanı unvanlarından biri ile programdan mezun olan öğrenciler; devlet işletmelerinde ve özel sektör işletmelerinde, büro ve yönetim hizmetlerinde iş olanaklarına kavuşacaklardır.

Mezunlarımız lisans öğrenimine devam hakkındaki yönetmelik hükümlerinden faydalanarak, alanlarına kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun lisans programlarına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık bir lisans programı bitirme şansına da sahiptirler. Aşağıda belirtilen lisans programlarını Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile seçebilirler.

  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  • Sağlık Yönetimi
  • Sağlık İdaresi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri


İKÜ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nın %25, %50 ve Tam Burslu kontenjan seçenekleri vardır. ÖSYM burslarının yanında başarılı öğrencilerimize vermiş olduğumuz vakfımızın başarı bursları ve ihtiyaç bursları da bulunmaktadır.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülke nüfusunun ve  işgücü ihtiyacının hızla artması, değişen çalışma koşulları çerçevesindeki iş yoğunluğu, gittikçe büyüyen ve gelişen özel sektör ve kamu işletmeleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına olan gereksinimi ortaya koymaktadır. 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; işletmelerin temel fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesine, işletmelerde iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip bir ofis ortamının oluşturulmasına ve profesyonel iş dünyasının gerekliliklerinin yerine getirilmesine dayalı destekleyici ve tamamlayıcı bir hizmettir. Günümüzün global işletmelerinin ofis ve yönetim hizmetlerinin günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilmesi için bu alanda yetkin personele duydukları ihtiyaç, bu programa olan gereksinimin somut bir göstergesidir. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler; büro yöneticisi, yönetici asistanı, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi unvanlar ile devlet ya da özel özel sektör işletmelerinin ofislerinde iş olanaklarına kavuşacakları gibi staj sonrasında iş hayatına uygun ders içerikleri sayesinde iş yaşamına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabileceklerdir.
 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülke nüfusunun ve  işgücü ihtiyacının hızla artması, değişen çalışma koşulları çerçevesindeki iş yoğunluğu, gittikçe büyüyen ve gelişen özel sektör ve kamu işletmeleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına olan gereksinimi ortaya koymaktadır. 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; işletmelerin temel fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesine, işletmelerde iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip bir ofis ortamının oluşturulmasına ve profesyonel iş dünyasının gerekliliklerinin yerine getirilmesine dayalı destekleyici ve tamamlayıcı bir hizmettir. Günümüzün global işletmelerinin ofis ve yönetim hizmetlerinin günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilmesi için bu alanda yetkin personele duydukları ihtiyaç, bu programa olan gereksinimin somut bir göstergesidir. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler; büro yöneticisi, yönetici asistanı, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi unvanlar ile devlet ya da özel özel sektör işletmelerinin ofislerinde iş olanaklarına kavuşacakları gibi staj sonrasında iş hayatına uygun ders içerikleri sayesinde iş yaşamına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabileceklerdir.

Program Başkanı
Öğr. Gör. Fatma KÖMÜRCÜOĞLU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları üst düzey büro elemanı, büro yöneticisi, üst yönetim asistanı veya yönetici asistanı unvanlarından biri ile devlet işletmelerinde ve özel sektör işletmelerinde büro ve yönetim hizmetlerinde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Fatma Kömürcüoğlu
E-Posta f.komurcuoglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 43 40
Faks  0(212) 543 69 70
1. ve 2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Fatma Kömürcüoğlu
E-Posta f.komurcuoglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 43 40
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.