Ev Tekstili Tasarımı Programı

Ev Tekstili Tasarımı Programı2019-2020 eğitim yılı itibari ile Türkiye’de ilk kez İKU Meslek Yüksekokulu çatısında eğitime başlayacak olan Ev Tekstili Tasarımı Programı; gelişmiş bir sektöre istihdam sağlamak amacıyla, en iyi ev tekstili tasarımcılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir

İstanbul Kültür Üniversitesi ev tekstili  Tasarımı Programı'nın eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Programımız; ev tekstiline giriş, Tekstil Teknolojisi, Desen, Dekorasyon, İç Mekan , Jakarlı Kumaş Tasarımı, Brode Tasarım, Halı Tasarım, Dijital Ve Transfer Baskı, Varyant, Ev Tekstilinde Baskı, Ev Tekstilinde Dokuma, Ev Tekstilinde Örme,Ev Tekstili Trendleri, Marka Yönetimi, Üretim ve Maliyet, Satış ve Pazarlama, Trend , Mekanda Çağdaş Eğilimler, Bilgsayar Destekli Baskı Tasarımı, Bilgisayar Destekli Jakar Tasarımı, Tekstil Tasarımı (SİMETRİ Programı),Çağdaş Moda Akımları, Mesleki Teknik Çizim, Kumaş Yapı Bilgisi, Sunum Teknikleri, Yabancı Dil, Proje Geliştirme gibi tekstil, moda, mekan mimari, sanat, bilim ve iletişim alanında gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandıracak derslerden oluşmaktadır.


İKÜ Ev Tekstili Tasarımı Programı yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burslu kontenjanlara sahiptir. Meslek Yüksekokulu ev tekstili tasarımı Programı öğrencilerinin işyeri uygulaması dersi ve stajları TETSİAD, tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte, öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yükseköğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerinde 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.

İKÜ Ev Tekstili Tasarımı Programı,  ülkemizde çok büyük bir endüstri ve istihdam olanağı sunan ev tekstili alanında yaratıcı, inovatif sürdürülebilir ilkelere uygun tasarımlar yapabilecek güncel bilgi becerilerle donanımlı, sektörün gereksinmelerine uygun ev tekstili tasarımcıları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir önlisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.


Programının eğitim süresi 2 yıl olup, dersler, okulumuz çatısı altında mevcut olan uygulama atölyelerinde, bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleşecektir. Öğrencinin çalışma yaşamını daha iyi kavramasını sağlayacak teknik gezi ve seminerler ile , kişisel gelişimini ve bakış açısının gelişimini sağlayacak etkinlikler  planlanmaktadır. Programda zorunlu staj eğitimi ise 60 iş günü olup bu eğitim TETSİAD Derneği tarafından desteklenmektedir.
İKÜ Ev Tekstili Tasarımı Programı'mıza TYT puanı ile lise mezunu öğrenciler yerleştirilmektedir.
 

Ev tekstili; Bireylerin yaşamakta olduğu mekânlarda; yaşam kalitesini arttıran, bireylerin günlük ihtiyaçlarını gerçekleştirmelerine kolaylık sağlayan, estetik açıdan mekânlara değer katan tüm tekstil ürünleridir. Önceleri salt korunma ve örtünme amacıyla kullanılan ürünler, modanın ve teknolojinin hızlı değişimi, insanların taleplerindeki hızlı değişim ile örtünme ve korunmanın ötesinde estetik özellikler ve ekstra kullanım konforuna sahip ürünler olarak talep görmektedir.

Türkiye’de ev tekstili sektörü;  Anadolu topraklarında yaşamış birçok medeniyetin oluşturduğu kültür mirasına dayalı, güçlü bir sektördür. 1970'li yıllardan bu yana hızla makineleşmiş ve teknolojisini geliştirerek, uluslararası arenada yadsınmayacak bir güce sahip olmuştur. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği(TETSİAD) ile örgütlü bir yapı kazanmış Türkiye’nin en büyük fuarı ile gücünü tüm dünya ya tanıtmıştır. Bu gün ev tekstili sektörünün geldiği noktada sektörün çok farklı ürün gruplarından oluşması ve her birinin ayrıca kendine özgü tasarım kısıtlarının bulunması tasarım sürecinin ve alan bilgisinin daha detaylı ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. üretim ve kalite açısından çok iyi bir düzeye ulaşan sektör; aynı seviyeyi tasarımda yakalamayı hedeflemiştir. Bu bakımdan ev tekstili tasarımı sektörle iç içe paralel yürüyebilecek bir eğitim programına ihtiyaç duymaktadır.

Ev tekstili tasarımı programı eğitiminde öğrencilerimize , alana yönelik genel meslek bilgileri kazandıracak çizim becerilerini geliştirecek, yaratıcı yönlerini güçlendirecek, bilişim teknolojilerini ve yeniliklerini takip edebilecek, trend,  iç mekan gibi değişkenleri tüm tasarımlarına aktarabilecekleri, ev tekstili ürün gruplarının her biri için ayrı ayrı projeler hazırlayabilecekleri, yapılan projelerin üretilmesinden müşteriye sunumuna kadar geçen tüm aşamalara hakim olabilecekleri; teorik, ve  uygulamalı  bir eğitimi 2019-2020 eğitim yılı itibari ile Türkiye’de ilk kez  okulumuz meslek yüksek okulu çatısında verilecektir. İstanbul kültür üniversitesi meslek yüksek okulu Ev Tekstili Tasarımı programı gelişmiş bir sektöre istihdam sağlamak amacıyla, en iyi ev tekstili tasarımcılarını yetiştirmeyi   misyon edinmiştir.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ev tekstili Tasarımı Programı'ndan mezun olan tasarımcılar, kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarının tasarım departmanları, ürün geliştirme, araştırma geliştirme, koleksiyon hazırlık, planlama bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilmektedirler. Bunların dışında programından mezun olan öğrencilerimizin tasarım stüdyolarında,  pazarlama, satın alma, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde ve ev tekstili mağzalarında görsel tasarımcı olarak istihdam imkânları bulunmaktadır.

Program Başkanı Öğr.Gör. Neslihan Tokat Ozan
E-Posta n.ozan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 59
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Mehmet Çağlayan
E-Posta m.caglayan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.