Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İstanbul Kültür Üniversitesi “Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, 2015-2016 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programı başlatılmıştır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgilerin aktarıldığı İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde, alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır. Program öğrencileri, alanında tanınmış kurumlara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulacaktır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin karşılaştığı sağlık alanında yönetim sorunlarını analiz ederek çözümler getirebilmeyi hedefleyen çok sayıda uzmanlık dersinin yanı sıra, destekleyici alt konuları da kapsamaktadır.

Mezun öğrencilerimiz DGS ile İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi ve Sağlık Yönetimi lisans programlara geçiş yapabilirler.

Amfide ders dinleyen öğrencilerEğitim Süreci:
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler genellikle  temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır.  III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik dersler okutulmaktadır. İş yeri uygulaması dersleri ile sağlık sektörü bağının oluşturulması ve deneyim kazanılması hedeflenmiştir.
İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmakta,  program öğrencileri, alanında uzman firmalara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulmakta, 40 işgününü kapsayan işyeri uygulaması dönemlerinde çalışma hayatına hazırlanma imkanı bulabilmektedirler.
 
Bununla birlikte, İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yükseköğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim göz önüne alındığında, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programı vereceği eğitimle, alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, sağlık hizmetleri alanında hizmet veren özel, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilecek Sağlık Kurumları İşletmeciliği elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Staj, İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının önemli bir faaliyetidir. Öğrenciler, tüm derslerini tamamladıktan sonra belirli bir kurumda 40 gün süreli staj yapmak zorundadırlar. Stajın yapılacağı yer, başlama tarihi ve konusu danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenir. İKÜ Sağlık Yönetimi programında derslere, uygulamalara ve laboratuvar çalışmalarına devam zorunludur. Öğrenciler bu faaliyetlere en az % 70 katılmak durumundadırlar. 

“21. yüzyılın mesleği” olarak anılmaya başlanan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunları, kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
 
İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri iki senelik eğitim süreçlerinin ardından DGS sınavına girerek, dört yıllık fakültelere geçiş yapabilirler.

Dört yıllık fakülteleri bitirdikten sonra Yüksek Lisans ve Doktora yaparak akademik olarak kendilerini geliştirme olanağına sahiptirler. ÖSYM tarafından verilen burslar 4 yıl süreyle kesintisiz olup, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nın %50 ve tam burslu tercih seçenekleri mevcuttur. ÖSYM Burslarının yanında başarılı öğrencilerimize vermiş olduğumuz başarı bursları ve ihtiyaç bursları gibi çeşitli burslar da yer almaktadır.

Tuğba Çedikçi FenerÜlkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.

İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programın amacı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sektörün önde gelen firmalarıyla hem eğitim, hem staj hem de iş sağlama anlamında yaptığı işbirliklerine önem vermekte, ayrıca uygulama konusunda öğrencilere destek vermek amacıyla teorik derslerin yanısıra düzenli olarak teknik geziler ve konferanslar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

İKÜ Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında olduğu gibi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda da öğrencilere ERASMUS kapsamında Avrupa ülkelerinde staj olanağı sağlamakta,  ayrıca ABD ve Kanada’da anlaşmalı bulunan üniversitelerde öğrencilerimiz eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayabilmektedirler.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı
Öğr. Gör. Tuğba Çedikçi

İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimiz kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi
E-Posta t.cedikci@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 26
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Canan Bulut
E-Posta c.bulut@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 46 39
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi
E-Posta t.cedikci@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 26
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.