Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programın Amacı; Toplum sağlığı için son derece önemli olan eczacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksekokul eğitimi almış nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

eczane hizmetleri programıİstanbul Kültür Üniversitesi Eczane Hizmetleri ön lisans programı, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gereken niteliklere sahip aranan kalifiye elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eczane Hizmetleri Programı, teorik bilgilerle birlikte uygulamalara da ağırlık vermektedir. Uygun olan dersler, proje tabanlı öğretimle yürütülmekte ve öğrencinin mesleki araştırma, inceleme, değerlendirme ve karar verme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Analitik düşünme, etkili iletişim ve etik değerleri benimsemesi sağlanmaktadır.

Ayrıca lisans öğrenimine devamları hakkındaki yönetmelik hükümlerinden faydalanarak, alanlarına kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun lisans programlarına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık bir lisans programı bitirme şansına da sahiptirler.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Eczane Hizmetleri programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek, yenilikleri takip edebilecek mezunlar vermek ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

Eczane Bölümü, Eczane Hizmetleri Programı TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlayacak olan program zorunlu yetkinlik dersleri, zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve seçmeli alan dışı dersler içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Mezun olmak için öğrencilerin en az 120 AKTS'lik dersten başarılı olmaları ve en az 2.0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Program müfredatı öğrencileri iş ve akademide yaşanan gelişmeler doğrultusunda etkin ve üretken olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe, eğitim süresi, 4 yarıyıldır.

Öğrencilerimiz ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

  • Biyokimya 
  • Kimya  
  • Kimya Mühendisliği  
  • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Eczane Hizmetleri programı önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu anlamda Eczane hizmetleri programının amacı; Toplum sağlığına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi, beceri ve mesleki donanıma sahip yüksekokul eğitimi almış, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda yetkin ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Mezun olanlara “Eczane Hizmetleri” ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı verilir. Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. 

Programı başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz; ön lisans diplomaları ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek ve bu sınavdan ilgili lisans programının gerektirdiği puanı alarak Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Lisans Programlarına geçiş yapabilirler.
 

Program Danışmanı  ***
E-Posta ***
Tel (0212) 498 ** **
Faks  (0212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.