İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım ProgramıHastane öncesi, acil sağlık hizmetlerinde hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, acil bakım ve kurtarma ile ilgili bilgi verebilen, dikkatli ve soğukkanlı olabilen, uygun iletişim becerisiyle hasta ve yaralıların durumunu tespit edebilen ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulayabilen, gerektiğinde bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen nitelikli İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) yetiştirmektir.  
 
Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım(paramedik) çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İki yıllık eğitim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere İlk ve Acil Yardım(Paramedik) alanında önlisans derecesi verilir.

Paramediklerin Sorumlulukları Nelerdir?

 • İntravenöz girişim yapmak,
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
 • Oksijen uygulaması yapmak,
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
 • EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak,
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
 • Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak,
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,
 • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak,
 • Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.

İlk ve acil yardım teknikerliği eğitimi ön lisans düzeyinde 2 (iki) yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Programın eğitim dili Türkçe’dir.
Meslek Yüksekokulları Programları’ndan mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir.

Kent Üniversitesi tipinde Şirinevler Kampüsü'nde bulunan binalarımızdaki büro, derslik ve laboratuvarlar özenle inşa edilmiş ve özenle donatılmışlardır. Şirinevler Kampüsü'ne ek olarak 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m2 lik yeni Ataköy Kampüsü, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur. Bu kampüste çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği salonlara yer verilmiştir. 2009 - 2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksek Okullarında, eğitim yapan öğrenciler için 6000 m2  yeni bir kampüs açılmıştır. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İncirli yerleşkesinde deneyimli kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmektedir.

Öğrencilerimiz ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

 • Acil Yardim ve Afet Yönetimi 
 • Hemsirelik 
 • Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri

Toplumumuzun sağlık alanındaki beklentilerinin, her türlü çağdaş, bilimsel, teknolojik ve sosyal değişimleri yakından takip eden, sağlık ve yaşam kalitesi ilişkisinin farkında olan araştırmacı, insani ve etik değerlere saygılı, mesleki alanlarda uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip olacak gençlerin yetişmesi programımızın en temel amacıdır. Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz paramedik unvanı alarak İlk ve Acil Yardım Programı önlisans derecesine sahip olacaklardır. 

Sağlık Teknikeri/paramedik unvanı ile programdan mezun olan öğrenciler devlet ya da özel hastane acil servislerinde ya da 112 acil ambulans servislerinde iş olanaklarına kavuşacaklardır. Aynı zamanda bu alandan mezun olan öğrenciler güvenli sürüş eğitimi sonrası acil yardım aracı olan ambulansların kullanımını da yapabileceklerdir.

Program Danışmanı  Öğr. Gör. Murat TEKİN
E-Posta m.tekin@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 71
Faks  (0212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.