Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı bilgi toplumunun şekillendirici gücü olan medya teknolojileri alanında öğrencileri güçlü bir alt yapıyla sektöre hazırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı öğrencilerinin çekim setindeki çalışmalarıProgramın Amacı      

Radyo ve televizyon, toplumu bilgilendiren ve yönlendiren ayrıca genel kültüre katkıda bulunan en önemli iletişim araçlarındandır. İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı’nın amacı; çekim yapan ve gösteren cihazların öğreniminin yanı sıra, öğrencilerin stüdyo ortamı ile tanışmasını sağlayarak televizyon programı ve kısa film çekimi yanı sıra, kurgu teknikleri, ışık, görüntü, renk, haber gibi temel bilgileri kazandırmaktır. Ayrıca medya ve sinema sektörünün beklentilerini karşılamaya uygun, sektördeki işleyişi bilen, yayıncılık sorumluluğuna ve medya okuryazarlığı becerisine sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Televizyon, sinema, internet platformları ve radyo sektörü için iyi eğitilmiş elemanlar yetiştirmek üzere uygulama ağırlıklı eğitim veren programımız da öğrenciler, tüm kuramsal ve pratik bilgiyle donatılmaktadır.

Eğitim Süreci

Radyo ve Televizyon Teknolojisi programında yayıncılığa yönelik kavramların anlatıldığı programın temelini; televizyonda program yapım teknikleri, görüntü yönetmenliği, kurgu teknikleri, radyo programcılığı, ışık tekniği, diksiyon ve metin okuma, habercilik, mesleki bilgisayar, renk düzenleme, belgesel film, ses tekniği, yabancı dil gibi kuramsal ve uygulamalı dersler oluşturmaktadır. İki yıllık eğitimin sonunda her öğrenci bitirme projesi olarak, belgesel ya da kurmaca kısa film gibi uygulamaya dayalı bir proje hazırlayıp yaptığı çalışmayı jüri önünde sunmaktadır.

Uygulama Çalışmaları ve Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında öğrenim gören öğrenciler, ders planlarında yer alan dönemlerde, derse devam konusundaki yükümlülüğü ortadan kaldırmayacak bir zaman planlanması çerçevesinde ya da yaz döneminde kamuya veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Radyo ve televizyon yayını yapan işletmelerde, alana yönelik yapım şirketleri ve ajanslar da staj yapabilmektedir. Öğrencilerin, teorik bilgilerini ve becerilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, sorumluluk alma bilincini geliştirmelerini ve iş yerindeki uygun davranış biçimleri ile iş ilişkilerini kavramalarını sağlamak amacıyla staj yapmaları beklenir. Staj süresinde ve sonunda öğrenciler kendilerine iş olanağı yaratabilir, kariyer planlamalarına yön verebilirler. Staj süresince yaptıkları uygulamalarla deneyim sahibi olarak iş hayatına daha güvenilir adım atmaktadırlar.

Radyo ve televizyon teknolojisi ile yayıncılığına yönelik kavramların anlatıldığı ve uygulamaların gerçekleştirildiği programın temelini televizyonda yapım yönetim I-II, filmde yapım yönetim I-II, sinema da türler, belgesel film yönetmenliği, dört dönem boyunca kurgu tekniği, görüntü yönetmenliği, ışık tekniği, ses tekniği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı'nda, zorunlu staj 40 iş günüdür. Mezunlarımız Sinema filmi ve dizilerin kamera arkasında, medya kuruluşlarında, yapım şirketlerinde , reklâm ve iletişim şirketlerinde yapım asistanı,  görüntü yönetmenliği,  kurgu, ışık, program yapım ve yönetimi vb. alanlarda kariyerlerini sürdürebilirler.

Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz Sinema ve Televizyon, Sinema ve Dijital Medya, Basın ve Yayın, Yeni medya ve İletişim, Yeni medya, Gazetecilik, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı,  Televizyon Haberciliği, Film Tasarımı ve yazarlığı, Film Tasarımı ve yönetimi, Film Tasarımı ve yönetmenliği, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim,  İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, Radyo ve Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Kurgu, ses ve görüntü yönetimi,  İletişimi, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme  Mühendisliği  Lisans programlarına dikey geçiş sınavında sağladıkları yeterlilikle kolayca geçiş yapabilirler.

İKÜ Radyo ve TV Teknolojisi Programı bilgi toplumunun şekillendirici gücü olan medya teknolojileri alanında öğrencileri güçlü teknik altyapısı ve medya sektöründe kendini kanıtlamış öğretim kadrosuyla çalışma hayatına hazırlıyor.

Radyo ve Televizyon, toplumu bilgilendiren, yönlendiren, genel kültüre katkıda bulunan en önemli iletişim araçlarındandır. İKÜ Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı’nın amacı; öğrencilerimize, Radyo-TV yayın teknolojisini tanıtmak, çekim yapan, kayıt eden ve gösteren cihazların yanında, öğrencileri genel stüdyo ortamı ile tanıştırarak program yapımı, çekimi, kurgu uygulamaları gibi temel bilgileri kazandırmaktadır. Uygulamaya dayalı eğitim anlayışının benimsendiği programda öğrenciler dersin içeriğine uygun proje hazırlama konusunda yetkin olurlar.

Öğr. Gör. Selin Okumuş
Program Başkanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı mezunları; Sinema filmi ve dizilerin kamera arkasında, medya kuruluşlarında, yapım şirketlerin de, reklâm ve iletişim şirketlerinde yapım asistan, görüntü yönetmeni, kurgu, ışık, program yapım ve yönetimi vb. alanlarda kariyerlerini sürdürebilirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Selin Okumuş
E-Posta s.altay@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 59
Faks  0(212) 561 33 28
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Selin Okumuş
E-Posta s.altay@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 59
Faks  0(212) 561 33 28
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.