Müdürün Mesajı

Sevgili Gençler;

Mesleki eğitimde Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli sorunlarından biri uygulama desteğinin zayıf olmasıdır.

Eğitim alanındaki çeşitli kurumlarda, günümüzde işyeri uygulamaları veya staj adlarıyla başlatılan çalışmalar, aslında üniversite ve sektör arasındaki işbirliğinin ilk adımı sayılır. Bu iş birliği hiç kuşkusuz yalnızca istihdam alanında değildir.  İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan üç büyük organize sanayi bölgesiyle yaptığımız anlaşmalar, işyeri uygulamaları, mezuniyet sonrası istihdam ve araştırma-geliştirme çalışmaları açısından karşılıklı olanaklar sağlamaya başlamıştır.

İKÜ Meslek Yüksekokulu, yirmi altısı örgün eğitim, üçü ikinci öğretim olmak üzere toplam yirmi dokuz programdan oluşmaktadır. Açılan her programın gereksinimi olan laboratuvar, stüdyo, atölye gibi olanakları alana yönelik olarak hazırlanmıştır. Şu sırada 3 Moda tasarım, çizim ve üretim atölyeleri, 4 PC laboratuvarı, “PLC, Dijital Elektronik, Analog Elektronik” Laboratuvarı, Optisyenlik Laboratuvarı ve Uçak Kabin Mock-Up Laboratuvarı her an öğrencilerimizin eğitimine hizmet için hazır beklemektedir.

 Öğretim elemanlarımız,  Dünya’daki en son gelişmeleri izler ve akademik disiplin çerçevesinde alanlarıyla ilgili uygulamalarda yetkinliklerini arttırırlar. Bunun yanı sıra yine sektörden yerli ve yabancı uygulamacılarla yaptığımız konferans, seminer ve çalıştaylarla da öğrenci-sektör arasındaki bağları güçlendirmeye devam etmekteyiz.

Bütün bunların yanında verdiğimiz eğitimin uluslararası kuruluşlarca onaylanması, denetlenmesi yani akreditasyon sürecine yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız.
İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız kamu ve özel sektörün yetkin işgücü gereksinimlerini karşılamak için yetiştirilmektedir. Alanlarıyla ilgili proje hazırlama, geliştirme ve yönetme konusunda da sektörde söz sahibi durumdadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KESİCİ