Lojistik Programı

Ülkemizde lojistik sektörü son yıllarda hızla gelişme gösteren genç ve dinamik bir sektördür. Türkiye, lokasyon olarak Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi oluşturması ve günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışılan İpekyolu’nun üzerinde bulunmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından “lojistik üs” olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi “Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, Sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere “Lojistik” programı 2008-2009 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. 

Lojistik, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek önceliklerimiz arasındadır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra lojistik sektöründeki hizmet yüklenici firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır.
 

Sohbet eden öğrencilerEğitim Süreci:

İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Hukuka Giriş, Lojistiğe Giriş, Kombine Taşımacılık, Ticari Matematik,  Uluslararası Ticaret, Taşıma Sistemleri, Lojistik ve Pazarlama Yönetimi alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır.

III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik; Global Lojistik, Uluslararası Nakliye ve Sigorta, Serbest Bölgeler ve Gümrük, Uluslararası Ticaret Hukuku, Depolama ve Envanter Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Lojistik ve Nakliye Mevzuatı, Lojistik ve İnsan Kaynakları, Dağıtım Kanalları ve Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Taşımacılıkta Belgeleme, Taşımacılık Ekonomisi, Taşıma Hukuku gibi dersler okutulmaktadır. İş yeri uygulaması dersleri ile sektörle ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

İKÜ Lojistik Programı dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmakta,  program öğrencileri, alanında uzman firmalara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulmakta, 40 işgününü kapsayan işyeri uygulaması dönemlerinde çalışma hayatına hazırlanma imkanı bulabilmektedirler.

Bununla birlikte, İKÜ Lojistik Programı öğrencileri ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlar ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Programı; lojistik, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim nitelikli yönetici adaylarını, operasyonun gerekliliği ile ilgili işleri planlayıp yürütecek şekilde yetiştiren, dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır, eğitim dili Türkçe’dir.

İKÜ Lojistik Programı, Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

Teorik doyuruculuğunun yanında uygulamalı eğitim sistemleri; sektör gezileri, seminer, konferans ve alanında uzman kişilerle söyleşiler, kariyer günleri ile genç ve dinamik uzman akademik kadro ışığında, öğrenciler aldıkları güncel ve yoğun uygulamalı eğitimle çalışma hayatının her geçen gün yükselttiği taleplerin çok ötesinde iş güvenliği ve etiğinden haberdar, kendine güvenen, empati kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak mezun olacaklardır.

İKÜ Lojistik Programı öğrencileri, sektörden gelen yönetici akademisyenlerin desteğiyle teorik bilgi ile pratiği birleştirebilme imkanına sahip olmaktadırlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Programında, kurum dışı staj 40 iş günüdür. Öğrenciler, staj süresince çalışma hayatına hazırlanma imkanı bulabilmektedir.

İKÜ Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Programından DGS sınavı ile Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi vb. programlara geçiş yapabilirler.

İKÜ Lojistik Program müfredatı, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda, firma talepleri ve beklentileri gözönünde bulundurularak oluşturulmuştur ve seneler içinde hem tecrübelere hem de sektörün taleplerine göre bazı değişiklikler gerçekleşmiş ve müfredatımız bugünkü halini almıştır.
 
İKÜ Lojistik Programı, sektörün önde gelen firmalarıyla hem eğitim, hem staj hem de iş sağlama anlamında yaptığı işbirliklerine önem vermekte, ayrıca uygulama konusunda öğrencilere destek vermek amacıyla teorik derslerin yanı sıra düzenli olarak firma, depo, antrepo, liman gezileri, teknik geziler ve konferanslar düzenlemektedir.
 
İKÜ Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında olduğu gibi İKÜ Lojistik Programı’nda da öğrencilere Erasmus kapsamında Avrupa ülkelerinde staj olanağı sağlamakta,  ayrıca ABD ve Kanada’da anlaşmalı bulunan üniversitelerde öğrencilerimiz eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayabilmektedirler.

Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kırbaç

İKÜ Lojistik Programı mezunları, sektöre ait firmalarında kariyerlerini sürdürebilirler. Bunun dışında sektörde faaliyet gösteren nakliye (hava, kara, deniz) gümrük ve dış ticaret depolama ve dağıtım gibi lojistiğin alt bileşenlerinde ayrı ayrı faaliyet gösteren ya da tek seferde bütün hizmetleri veren yerli ve çok uluslu firmalarda çalışma olanağı bulabilir.
Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kırbaç
E-Posta g.kirbac@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 4911
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. İrem Oran
E-Posta i.oran@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 4952
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kırbaç
E-Posta g.kirbac@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 02/29/2024 - 12:51