Çocuk Gelişimi Programı

Sınıfta ders dinleyen öğrencilerİstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında önlisans derecesi verilir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı'nda sektör ve saha deneyimi olan hocalarımızın eşliğinde uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Kültür Kolejlerine bağlı 4 anaokulu öğrencilerimizin sürekli staj yapmaları ve mesleki tecrübelerini artırmaları açısından geniş imkanlar sunmaktadır.  

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara; müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, ilk yardım kurallarını uygulayan, gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Teorik doyuruculuğunun yanında yoğun uygulama sistemleri; film gösterim ve tartışmaları, seminer, konferans ve alanında uzman kişilerle söyleşiler, kültür gezileri, genç ve dinamik uzman kadro ışığında, öğrencilerimiz, aldıkları güncel ve yoğun uygulamalı eğitimle çalışma hayatının her geçen gün yükselttiği taleplerin çok ötesinde, iş güvenliği ve etiğinden haberdar, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler olarak mezun olacaklardır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programımızda, kurum dışı stajı 40 iş günüdür. Kültür Kolejlerine bağlı 4 anaokulu öğrencilerimizin sürekli staj yapmaları ve mesleki deneyimlerini arttırmaları açısından geniş imkânlar sunmaktadır.

Meslek Yüksekokulları Programları’ndan mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı mezunlarımız 4 yıllık fakülte bölümleriyle uyumlu ders programları sayesinde Anaokul Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları’na dikey geçiş sınavında sağladıkları yeterlilikle kolayca geçiş yapabilirler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişen bir alandır ve artık bu alan uzman bireylere duyduğu ihtiyaçla bir meslek haline gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

Gelecek neslin, bugünkü çocuklarımızın fiziksel ve psikososyal (psikolojik ve sosyal faktörleri bir araya getiren kavram) gelişim sürecinin niteliğiyle yapılandığı düşünüldüğünde; çocuklar ve velileriyle etkili iletişim tekniklerini kullanabilen, sınıf yönetimi başarılı, özel öğretim yöntemleri ve materyal geliştirme gibi çocuk ve çocuk gelişimiyle ilgili  genel alanlarda nitelikli  bireyler olarak programı tamamlamaları buna paralel olarak da gelecek nesillerin yapılanmasında yetkin kişiler olmaları, Çocuk Gelişimi Programı’nın en önemli amaçlarındandır.

Program Başkanı
Öğr.Gör. Eylem Bayram Tuncay

 

Program Başkanı Öğr.Gör. Eylem Bayram Tuncay
E-Posta e.tuncay@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 20
Faks  0(212) 561 33 28
1. Sınıf Danışmanı Öğr. Gör. Eda Öztürk Belet
E-Posta e.ozturk@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 41 41
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Eylem Bayram Tuncay
E-Posta e.tuncay@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 20
Faks  0(212) 561 33 28
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:48