Moda Tasarımı Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programının amacı, tekstil, hazır giyim ve moda alanında mesleki ve teknik donanıma sahip, bilimsel düşüncelerini estetik bir biçimde şekillendirerek özgün tasarımlar üretebilen, çağdaş ve yaratıcı moda tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

*Moda Tasarımı Programının İkinci Öğretimi de bulunmaktadır.

Çizim yapan öğrenciEğitim Süreci:

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı programı’ nın Eğitim süresi 2 yıl olup, dersler, teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Temel Tasarım ve Sanat Eğitimi, Moda Resmi ve İllüstrasyonu, Desen Çizim Teknikleri, Kalıp Hazırlama, Tekstil Teknolojisi, Giysi Üretimi, Giysi Tasarımı, Drapaj, Aksesuar Tasarımı, İç Giyim Tasarımı, Denim Tasarımı, Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı (Adobe Photoshop ve Illustrator Programları), Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama (ASSYST, DESIGN CAD, GEMIN), Tekstil Tasarımı (SİMETRİ Dokuma Tasarımı Programı), Yaratıcı Düşünme Biçimleri, Çağdaş Moda Akımları Giysi Tasarımında Teknik Çizim, Kumaş ve Malzeme Bilgisi, Tasarım Araştırma Yöntemleri ve Sunum Teknikleri, Kişiye Özel Giysi Tasarımı, Proje Geliştirme, Moda-Marka ve Stil İlişkisi gibi tekstil, moda, giyim, sanat, bilim ve iletişim alanında gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandıracak derslerden oluşmaktadır. Eğitim ortamı da bu doğrultuda hazırlanmış, derslikler, giyim ve çizim atölyeleri, üretim atölyesi, bilgisayar laboratuvarları teorik bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve mesleki becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

İKÜ Moda Tasarımı Programı yüzde 50 ve yüzde 100 burslu ayrıca İkinci öğretim yüzde 50 ve yüzde 100 burslu kontenjanlara sahiptir. Bölümün temel amaçlarından biri üniversite-sanayi iş birliğini de sağlayarak, öğrencinin mezun oluncaya kadar uygulamalı üretime yönelik çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Programda zorunlu mesleki staj uygulaması 60 iş günü olup bu eğitim, MHGF (Moda Hazır Giyim Federasyonu), HİGE-DER, TİGSAD, GİYİMKENT, BİSSE, COLİN’S, DAGİ, KOM, VAKKO, PİERRE CARDİN, SUWEN, POZİTİF DESEN, CAMPİONE gibi birçok kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Moda Tasarımı Programı öğrencilerimiz diğer ön lisans programları ile Çift Anadal olanağı bulunmaktadır. Başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurt dışına gitmelerine fırsat verilmektedir.  Ayrıca öğrencilerimiz DGS sınavına girerek lisans eğitimine devam edebilmektedir. 

İKÜ Moda Tasarımı Programının çağdaş, estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda-marka yaratma bilgi ve becerisine sahip teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir önlisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

İKÜ Moda Tasarımı Programının eğitim süresi 2 yıl olup, dersler, teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Eğitim ortamı da bu doğrultuda hazırlanmış, derslikler, giyim ve çizim atölyeleri, üretim atölyesi, bilgisayar laboratuvarları teorik bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve mesleki becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programı olarak her dönem derslerin yanı sıra öğrencilerimizi sosyal yönden geliştiren ve uzmanlaşmalarını sağlayan çeşitli trend seminerleri, firma-mağaza gezileri, workshop, aksesuar-kumaş-makine-malzeme fuarları, ünlü markaların ve tasarımcıların defile organizasyonları, sergi gibi etkinliklere katılarak sektör ile daha bağlantılı olmaları sağlanmaktadır.

İKÜ Moda Tasarımı Programı'mıza TYT puanı ile lise mezunu öğrenciler yerleştirilmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı programı olarak vizyonumuz; moda ve marka yaratma becerisine sahip, bugünün ve geleceğin küresel toplum ve çalışma ortamı zorlukları ile baş edebilecek, moda sektörünün gereksinim duyduğu bilgi ve becerilere sahip, gelişen, kendini ifade edebilen, özgün ve üretken moda tasarımcılarını yetiştirmektir.


Misyonumuz; Kuramsal bilginin ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü, gelişmiş teknolojik donanıma sahip, tasarım sürecinin soyuttan somuta, fikirden ürüne kadar tüm aşamaları organize ederek yeni ürün yaratabilen, sektörü iyi tanıyan, yaratıcı, uluslararası düzeyde moda tasarımı eğitimi veren kurumlarla iş birliği içinde olmak, nitelikli iş gücü ve teknik bilgi transferi ile alanındaki akademik bilginin ve moda sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak, araştırmacı, sanatsal bakış açısına sahip, etik değerleri güçlü mezunlar yetiştirmek bölümümüzün görevleri arasındadır. 

Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen taleplerine cevap verebilen, güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisi kazanmış, tasarım sürecini organize etme yeteneğine sahip, yaratıcı moda tasarımcılarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarımı Programının amacı estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda-marka yaratma bilgi ve becerisine sahip teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir. 

Tekstil, Hazır Giyim ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu, fark yaratan geleceğin moda tasarımcılarını Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programında görmekten mutluluk duyacağız.


Öğr. Gör. Nilgün DEMİRHAN
Program Başkanı

Mezuniyet aşamasında olan tasarımcı adaylarımız 2 yıl boyunca aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda defile çalışmaları ile artık birer tasarımcı olarak podyuma çıkmaktadırlar.

Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarının tasarım departmanları, ürün geliştirme, araştırma geliştirme, koleksiyon hazırlık, planlama bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilmektedirler. Bunların dışında moda tasarımı programından mezun olan öğrencilerimizin tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, pazarlama, satın alma, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde ve butik moda evlerinde de istihdam imkanları bulunmaktadır.
Program Başkanı Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Neslihan Tokat Ozan
E-Posta n.ozan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 67
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı (İ.Ö) Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı (İ.Ö) Öğr.Gör. Mehmet Çağlayan
E-Posta m.caglayan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.