Moda Tasarımı Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programının amacı, tekstil, hazır giyim ve moda alanında mesleki ve teknik donanıma sahip, bilimsel düşüncelerini estetik bir biçimde şekillendirerek özgün tasarımlar üretebilen, çağdaş ve yaratıcı moda tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

*Moda Tasarımı Programının İkinci Öğretimi de bulunmaktadır.

Çizim yapan öğrenciEğitim Süreci:

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programı'nın eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Programımız; Temel Sanat, Moda Resmi ve İllüstrasyonu, Desen, Kalıp Hazırlama, Tekstil Teknolojisi, Giysi Üretimi, Giysi Tasarımı, Drapaj, Aksesuar Tasarımı, İç Giyim Tasarımı, Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı (Adobe Photoshop ve Illustrator Programları), Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama (ASSYST, DESIGN CAD, GEMINI Programları), Tekstil Tasarımı (SİMETRİ Dokuma Tasarımı Programı), Yaratıcı Düşünme Biçimleri, Çağdaş Moda Akımları, Mesleki Teknik Çizim, Kumaş Yapı Bilgisi, Moda Pazarlaması, Moda Sunum Teknikleri, Yabancı Dil, Kişiye Özel Giysi Tasarımı, Proje Geliştirme gibi tekstil, moda, giyim, sanat, bilim ve iletişim alanında gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandıracak derslerden oluşmaktadır.

İKÜ Moda Tasarımı Programı yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burslu kontenjanlara sahiptir. Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin işyeri uygulaması dersi ve stajları Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Çorap Sanayicileri Derneği, TİGSAD ve İSOV tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte, öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerinde 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.

İKÜ Moda Tasarımı Programı, çağdaş bilgi, estetik ve teknik becerilerle donanımlı, sektörün gereksinmelerine uygun moda tasarımcıları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir önlisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

İKÜ Moda Tasarımı Programının eğitim süresi 2 yıl olup, dersler, teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Derslerin yanı sıra öğrencileri sosyal yönden geliştiren ve uzmanlaşmalarını sağlayan seminerler verilmekte ve teknik geziler düzenlenmektedir. Programda zorunlu staj eğitimi ise 60 iş günü olup bu eğitim Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Çorap Sanayicileri Derneği, İHKİB, TİGSAD ve İSOV tarafından desteklenmektedir.

İKÜ Moda Tasarımı Programı'mıza TYT puanı ile lise mezunu öğrenciler yerleştirilmektedir.

İKÜ Moda Tasarımı Programı moda ve hazır giyim sektörüne; teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanabilen, sektörün beklentilerini karşılayabilecek düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip, çağdaş ve yaratıcı moda tasarımcıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda eğitim öğretim programı, mesleğe yönelik teorik bilgileri içermesinin yanı sıra, iş yaşamında başarıyı doğrudan etkileyen; iletişim, kültürel değerler ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim ortamı da bu doğrultuda hazırlanmış, derslikler, giyim ve çizim atölyeleri, üretim atölyesi ve bilgisayar laboratuvarları teorik bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve mesleki becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin deneyimli kadrosu ve sektör tecrübesine sahip alanlarında uzman öğretim görevlilerinin tarafından yürütülen programımız Türkiye Moda Ve Hazır Giyim Federasyonu ve Çorap Sanayicileri Derneği, İHKİB, TİGSAD ve İSOV tarafından da desteklenmektedir.

Tekstil, Hazır Giyim ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu, fark yaratan geleceğin moda tasarımcılarını Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programında görmekten mutluluk duyacağız.

Öğr. Gör. Nilgün DEMİRHAN
Program Başkanı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Moda Tasarımı Programı'ndan mezun olan moda tasarımcıları, kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarının tasarım departmanları, ürün geliştirme, araştırma geliştirme, koleksiyon hazırlık, planlama bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilmektedirler. Bunların dışında moda tasarımı programından mezun olan öğrencilerimizin tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, pazarlama, satın alma, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde ve butik moda evlerinde de istihdam imkanları bulunmaktadır.
Program Başkanı Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Neslihan Tokat Ozan
E-Posta n.ozan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 67
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı (İ.Ö) Öğr.Gör. Nilgün Demirhan
E-Posta n.demirhan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 74
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı (İ.Ö) Öğr.Gör. Mehmet Çağlayan
E-Posta m.caglayan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.