Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

İstanbul Kültür Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın eğitim süresi toplam olarak 2 yıldır. Teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşan bir program öğrencilerimizi beklemektedir. Eğitim süresi içinde 1. ve 2. yarıyıldaki dersler genellikle mesleki yeterlilik için gereken temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. 3. ve 4. yarıyılların dersleri ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uzmanlaşmaya yönelik derslerden oluşmaktadır. Ayrıca işyeri uygulamaları ile öğrencinin bu alanda deneyim kazanması amaçlanmıştır.

Öğrencilerimiz; işyerlerindeki uygulamaları ve dersleri Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde tamamladıkları takdirde programdan mezun olup, Sağlık Teknikeri “Tıbbi Sekreter” unvanı taşıyacaklardır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nda, alana yönelik mesleki dersler uzman öğretim kadrosu tarafından yürütülmekte, program öğrencileri, sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından izleme olanağı bulmaktadır.

Mezunlarımız lisans öğrenimine devamları hakkındaki yönetmelik hükümlerinden faydalanarak, alanlarına kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun lisans programlarına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık bir lisans programı bitirme şansına da sahiptirler. Aşağıda belirtilen lisans programlarını dikey geçiş sınavı (DGS) ile seçebilirler.

 

  • Sağlık Yönetimi 
  • İşletme
  • İşletme Yönetimi

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın amacı; sağlık alanındaki kurum ve kuruluşlarda günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verileri toplayan,  dataları oluşturan, bilgiye dönüştüren, kullanan, kolay ulaşılabilir hale getiren, arşivleyen, yazılı-sözlü iletişim becerilerine hâkim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla, sağlık hizmeti sunanlar arasında verimliliği arttıran, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.

İki yıllık programın hedefi; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Teknikeri “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışacak elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.

İKÜ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın Tam Burslu ve %50 kontenjan seçenekleri vardır. ÖSYM burslarının yanında, başarılı öğrencilerimize vermiş olduğumuz vakfımızın "başarı bursları" ve "ihtiyaç bursları" da bulunmaktadır.
 

Öğr. Gör. Emin AksanSağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlar geniş iş imkânına sahip olmaktadır.

İKÜ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın öncelikli amacı sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, profesyonel, gelişmeleri takip edebilen ve bu gelişmeleri kendi konu alanında uygulayabilen ve değişimleri izleyerek gerekliliklerini yerine getirebilen kişiler yetiştirmektir.

Sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı içerisinde belge-bilgi hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği bu programın vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek, böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.

Öğr. Gör. Emin AKSAN
Program Başkanı

Bu programın mezunları kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerinde, sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Emin AKSAN
E-Posta e.aksan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 93
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:48