Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Ders dinleyen Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileriİstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, iletişim alanında uzmanlaşan akademisyen kadrosunun yanısıra sektörden gelen alanında uzman hocalarımızla, gelişen ve değişen dünyada iletişim sektörünün pratiklerini kavrayabilen, dijital dünyanın kurallarını iyi bilen ve uygulayabilen, iletişim stratejileri geliştirebilen, etik değerlere sahip profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

İletişim alanındaki gelişmelere paralel olarak güncellenen ders planları öğrencilerimizin meslek becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmaktadır. Öğrencilerimiz, 4 yarıyıl boyunca  halkla ilişkiler, reklamcılık, medya planlama, sponsorluk, interaktif reklamcılık, sosyal medya, tüketici davranışları, yaratıcılık, siyasal iletişim, kriz yönetimi, beden dili, sosyal psikoloji vb. alanlarda aldıkları derslerle mesleklerine hazırlanmaktadır.

İKÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının %100 ve %50’lik ÖSYM burs olanakları bulunmaktadır. 
 

Bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, becerileri gelişmiş, etik değerlere sahip profesyoneller yetiştirmek amacımızdır.

İKÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda, halkla ilişkiler ve tanıtım üzerine iletişim literatüründe yer alan kurumsal bilginin yanı sıra, uygulamaya yönelik becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. yarıyılda temel bilgilere 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda 1.ve 2. yarıyıllarda Reklamcılığa Giriş, Temel Fotoğrafçılık, Halkla İlişkilere Giriş, Kurumsal Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları niteliğindeki dersler öğrencilere verilmektedir. 3.ve 4. yarıyıllarda ise öğrencilerin uzmanlaşmak istediği alanlar göz önünde tutularak; Medya Planlaması, Kitle İletişimi, İletişim Hukuku, Yaratıcılık, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Bilgisayarda Yaratıcı Çalışmalar, Halkla İlişkiler ve Tv'de Sponsorluk, İnteraktif Reklamcılık gibi derslerle mezuniyet öncesi etkin bir vizyon ve uygulamaya yönelik yetkinlikler kazandırılmaktadır.

Gözde KuzuKüreselleşmenin beraberinde getirdiği değişim olgusu, kurumlar arasında rekabeti getirmiş olup farklılaşma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Değişim ile gelen inovasyon,  AR – GE, teknoloji çalışmaları farklılaşmayı desteklemiş bununla bağlantılı olarak da tüketici beklentilerinin önemi yeni yönetim anlayışları yaratmıştır. Şirketlerdeki kurumsallaşma yarışı ile itibar ve  imaj çalışmaları hızlanmış medya ve reklam sektörü yeni yapılara bürünmüştür. 

Tüm bu dönüşümlerin yaşandığı bilgi çağında halkla ilişkiler mesleği önemli meslekler arasında yerini almıştır. Şirket içerisindeki sistemin işlerliği ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması, sistemdeki aksaklıkların giderilmesi kriz zamanlarında baş aktör olmak,  yönetim ekibine ışık tutmak, yön vermek, tüm personelin katılım ve motivasyonun desteklemek, basın-medya ilişkilerini sağlamak ve sürdürmek, reklam çalışmalarının parçası olmak, sosyal sorumluluk kampanyaları ile kitlelere dokunmak, hedef kitle analizleri yapmak, halkın beklentilerine cevap vermek, şikayetleri dinlemek ve çözüm üretmek, meta iletişim ile beden dilini doğru kullanmak, iç ve dış müşteriye danışmanlık yapmak gibi pek çok görev bir halkla ilişkiler uzmanın ajandasında yer almaktadır. Diğer mesleklerden farklı olarak belirli bir sektörde değil, küreselleşmenin temas ettiği  tüm sektörlerde var olan halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği, kamuoyunu anlamakta ve kamuoyunun sesi olmayı da açıklık, dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik gibi etik kodları ile başarmaktadır.
 
Yönetici adayları yetiştirerek, çağın gereklerine uygun donanımları öğrencilerimize aşılamak, mesleki bilginin yanı sıra entelektüel bilgilerini güçlendirmek ve her alanda çözüm odaklı, pozitif, iletişimi güçlü, kendini bilen, hedef kitlelerini tanıyabilen, ekip çalışmasının önemini anlamış, mesleki terminolojilere hakim, mesleğin gerektirdiği programları kullanabilen güçlü PR’cılar mezun etmeyi ve sadece ulusal boyutta değil uluslararası perspektiften mesleğe bakış açısı geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Mezun öğrencilerimiz sadece halkla ilişkiler ve tanıtım departmanlarında değil reklam, pazarlama, basın yayın, medya, dijital medya, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim gibi alanlarda da kendi içlerinde departmanlara yönelebilmektedirler. Devletin kurumlarında  basın yayın ve  halkla ilişkiler departmanlarında ve özel sektörde tüm  kurumsal firmalarda çalışma imkanı bulabilecek olan halkla ilişkiler ve tanıtım programı öğrencileri meslek hayatlarına atıldıklarında iş bulma konusunda da pek çok avantaja sahiptirler. 

İKÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip  elamanlar yetiştirmektir.


Program Başkanı
Öğr. Gör. Gözde KUZU ULUÇAY

İKÜ Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşların iletişim, kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilecekleri gibi medyada, halkla ilişkiler ve iletişim ajanslarında, reklam ajanslarında dijital iletişim ajanslarında, medya planlama, müşteri temsilciliği gibi alanlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Program Başkanı ve 2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Büşra Kaya
E-Posta b.kaya@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 76
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Selin Okumuş
E-Posta s.altay@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 76
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:47