E-Ticaret ve Pazarlama Programı

Dijital Medya ve Pazarlama ProgramıE-Ticaret ve Pazarlama Programı, Türkiye’de ön lisans düzeyinde ilk defa 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Dijital Medya ve Pazarlama adıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda açılmıştır ve ilk öğrencileri ile tanışma fırsatı bulmuştur. Programın adı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “E-Ticaret ve Pazarlama” olarak değiştirilmiştir.

Dijital iletişim, rekabet etmenin her geçen gün zorlaştığı ve pazarlama iletişimine verilen önemin her geçen gün arttığı günümüz şartlarında, kurumlar açısından hedef kitleleri ile iletişimlerinde hız, etkileşim, kolay analiz&raporlama vb. özelliklerinden dolayı alternatif ve etkili bir kanal haline geldi. Dolayısıyla, bu etkili kanalı/iletişimi yönetecek, etkileşim yaratacak, dijital alandaki süreçleri yönetebilecek çalışanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.

Sektörün bu alandaki ihtiyacı dijital medya üzerine uzmanlaşıp hizmet veren ajansların sayısını da artırdı. Kurumlar, dijital medya ve pazarlama iletişimleri için ajanslarla çalışmakta ya da kendi içlerinde bu departmanları oluşturmaktadır. Bu durumun sonucunda da kariyer ve iş arama sitelerinde verilen dijital medya, sosyal medya, dijital pazarlama ile ilgili ilanlar da iletişim sektöründe sık rastlanan alanlar haline geldi.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı, “Dijital Reklamcılık, Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi, Dijital Medya ve Popüler Kültür, Mobil Pazarlama, Dijital Performans Analiz ve Ölçümleme, Dijital Okuryazarlık, Dijital Girişimcilik ve İnovasyon, Tasarım ve Yaratıcı Düşünce, Web Uygulama Geliştirme, Arama Motoru Optimizasyonu” dersleri başta olmak üzere dijital iletişime dair kapsamlı ders planı ile sektörün ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlanmıştır.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı, Türkiye’de ön lisans düzeyinde ilk defa 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında “Dijital Medya ve Pazarlama” adıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda açılmıştır ve ilk öğrencileri ile tanışma fırsatı bulmuştur. Programın adı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “E-Ticaret ve Pazarlama” olarak değiştirilmiştir.

Eğtim verdiğimiz 2 yıllık süreçte; iletişim, dijital iletişim ve dijital pazarlama alanında tasarım ve teknoloji becerileri geliştirmeye yönelik imkanlar sunulmaktadır. Mezuniyet sonrasında da Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık programlara geçiş imkanı bulunmaktadır.

Programın amacı, dijitalleşen dünyada iletişim pratiklerine hakim dijital iletişim çalışmaları konusunda uzman mezunlar yetiştirmektir.

Günümüz rekabet ortamında, dijital iletişim stratejileri, kurumların genel pazarlama planında giderek daha kritik bir rol oynamaktadır. Dijital iletişim; web siteleri, arama motoru pazarlaması, arama motoru optimizasyonu, dijital reklamcılık, e-posta pazarlaması, mobil reklamcılık ve dijital performans analizi gibi konularda uzmanlık ve beceri gerektirmektedir. E-Ticaret ve Pazarlama önlisans programı da ders planları ve sektör bağlantıları ile bu uzmanlık ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Dijitalleşen dünyada dijital iletişim pratiklerini kullanabilen ve yönetebilen iş gücüne ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. E-Ticaret ve Pazarlama Programı, bu ihtiyaçtan yola çıkarak dijitale dair güncel tüm detaylar dikkate alınarak hazırlanmış bir önlisans programıdır. 2 yıllık eğitim-öğretim dönemi süresince iletişim ve pazarlama bilgisine ek olarak; internet siteleri, mobil pazarlama, dijital reklamcılık, dijital medya planlama, sosyal medya, dijital analiz ve ölçümleme konularında derslerle öğrencilerimiz sektöre hazırlanacaktır.

Artık her sektör iletişim mezunlarından hangi alanda olurlarsa olsunlar mutlaka dijital iletişim pratiklerini kullanmayı bekliyor. E-Ticaret ve Pazarlama Programı da, dijital becerileri iyi kullanabilen mezunlar vermeyi hedefliyor. Mezunlar, dijital çağın iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanma yeteneğine sahip uzmanlar olarak dijital pazarlama sektörünün her alanında kariyer olanağına sahiptirler.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı, “Dijital Reklamcılık, Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi, Dijital Medya ve Popüler Kültür, Mobil Pazarlama, Dijital Performans Analiz ve Ölçümleme, Dijital Okuryazarlık, Dijital Girişimcilik ve İnovasyon, Tasarım ve Yaratıcı Düşünce, Web Uygulama Geliştirme, Arama Motoru Optimizasyonu” dersleri başta olmak üzere dijital iletişime dair kapsamlı ders planı ile sektörün ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlanmıştır. Dijital Medya ve Pazarlama Programı öğrencileri, özel olarak hazırlanmış disiplinlerarası eğitim müfredatı ile hem dijital medya ve teknolojileri hem de pazarlama ilke ve stratejileri alanından dersler alırlar.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı, Türkiye’de ön lisans düzeyinde ilk defa 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Dijital Medya ve Pazarlama adıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda açılmıştır ve ilk öğrencileri ile tanışma fırsatı bulmuştur. Programın adı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “E-Ticaret ve Pazarlama” olarak değiştirilmiştir.

Öğr. Gör. İrem AYDOĞDU

Program Başkanı
 

E-Ticaret ve Pazarlama programından mezun olan öğrenciler, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda veya kurumların “Dijital Medya ve Pazarlama” ile ilgili departmanlarında çalışabilirler. Dijital Pazarlama Uzmanı, Dijital Pazarlama Koordinatörü, Dijital İletişim Uzmanı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Uzmanı, SEO Analisti, İçerik Uzmanı, Dijital Pazarlama Analisti, Sosyal Medya Yöneticisi, Sosyal Medya Uzmanı, Sosyal Ağ Uzmanı, E-Ticaret Uzmanı, Mobil Pazarlama Uzmanı, E-posta Pazarlama Uzmanı, Dijital Reklam Uzmanı, Dijital Reklam Yöneticisi, Mobil Reklam Yöneticisi, Web Editörü, Web İçerik Uzmanı, Dijital Medya Planlama Sorumlusu gibi alanlarda deneyim sahibi olarak unvan kazanabilirler.

Program Başkanı ve 2. Sınıf Danışmanı  Öğr. Gör. İrem AYDOĞDU
E-Posta i.aydogdu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 41 41
Faks  0(212) 561 33 28
1. Sınıf Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Barış SAFRAN
E-Posta b.safran@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 40
Faks  0(212) 561 33 28
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:45