Turizm ve Otel İşletmeciliği

İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken, sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınır. Derslerin içerik ve süreleri, yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanmakta olup, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından, YÖK ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamındaki dersler kurumsal ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Ders dinleyen öğrencilerEğitim Süreci:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nın eğitim süresi toplam 2 yıldır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce hazırlık eğitimi öğrenci talebine bağlı olarak değişmektedir. İKÜ Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Ayrıca programın zorunlu staj uygulaması kapsamında İş Yeri Uygulamaları dersi bulunmaktadır. Zorunlu staj uygulaması 60 iş gününü kapsamaktadır ve öğrencilerin çalışma hayatını tanımaları, mesleği iş üzerinde öğrenmeleri ve çalıştıkları sektörü tanımaları açısından oldukça faydalı olmaktadır. 

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda  III. ve IV.  yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler Erasmus aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip profesyonel nitelikli, kültürlü, ülkesini iyi bir biçimde temsil edip tanıtabilecek, turizm ve kültür konu alanlarında çağın gerektirdiği kavramlara hakim, gelişmeleri takip edip, kendi konu alanında uygulayabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir ön lisans programıdır.
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda, konunun uluslararası özelliği dikkate alınarak öğretim dilinin İngilizce ağırlıklı Türkçe olması uygun görülmüştür. Yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmayanların veya fikrini İngilizce anlatmakta güçlük çekenlerin bir yıl süreyle hazırlık okuluna devam etme olanakları mevcuttur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile öğrencilerin, uluslararası düzeyde yeterli, bilimsel ve rasyonel düşünebilen bireyler olmaları sağlanmaktadır. Programda derslere ve uygulamalara devamlılık zorunludur. Öğrencilerin bu faaliyetlerin en az %70’ine katılmak durumundadır.
İKÜ Meslek Yüksekokulları Programları’ndan mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’ndan mezun öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına yerleşebilirler; 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Havacılık Yönetimi
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Rekreasyon Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm Rehberliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

İKU Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları oteller, tatil köyleri gibi turizm yatırımlarında istihdam edilebilecekleri gibi turizm bilgi büroları, seyahat acentaları ve tur operatörlüğü bürolarında da çalıştırabilirler.

İKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nın %50 ve Tam Burslu kontenjan seçenekleri vardır. ÖSYM burslarının yanında başarılı öğrencilerimize vermiş olduğumuz üniversite başarı bursları ve ihtiyaç bursları da bulunmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programın öncelikli amacı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip profesyonel nitelikli kültürlü ülkesini iyi bir biçimde temsil edip tanıtabilecek turizm ve kültür alanlarında çağın gerektirdiği kavramlara hâkim gelişmeleri takip edebilen kendi konu alanında uygulayabilen ve değişimleri izleyerek gerekliliklerini yerine getirebilen kişiler yetiştirmektir. Globalleşme süreci içerisinde Türkiye açısından en hızlı büyüyen ve gelişen sektör özelliği taşıyan turizm sektörü arzını oluşturan tüm alt sektörlerde daha profesyonel bir yönetim anlayışı ve yöneticileri gerekli kılmaktadır. Artan turist sayısına paralel olarak sayıları her geçen gün artmakta olan konaklama ve seyahat işletmelerine kalifiye personel üst ve alt kademe yönetici ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda analitik teknik ve yönetimsel becerilere senek ve global bir bakış açısına sahip ilgili sektörlerde gelişmeye açık lider yöneticiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. HİLAL GÜNDOĞAN 

İKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezunları "Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanırlar. Turizm meslek elemanı, turistik işletmelerde müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapmada turizm işletmecisine yardımcı olur. Başarıları doğrultusunda turizm hizmeti veren otel, tatil köyü, yiyecek içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri, çeşitli ulaştırma şirketleri, turizm bakanlığı, kongre ve konferans merkezleri, turizm enformasyon merkezlerinde "Üst ve Orta Düzey Yönetici" pozisyonunda çalışabilirler.
Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Hilal Gündoğan
E-Posta h.gundogan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:44