Alternatif Enerji Kaynakları Programı

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır.

Kendine güvenen genç kadın olarak elektrik santrali portresiEn az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye'de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur.

Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.


Doğal enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi halen kullanımı sınırlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, eğitim ve proje çalışmalarının yapılması ve bu sahalarda donanımlı personelin yetiştirmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Programı’nın misyonu; sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü bilgi ve beceri donanımına sahip, takım ruhuna sahip, kendine güvenen, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan bireyler yetiştirmektir.

Sanayileşmiş ülkelerde, enerji sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan enerji ve elektrik bölümü altında yer alan Alternatif Enerji Kaynakları  Teknolojisi Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Alternatif enerji kaynakları çoğunlukla karmaşık teknoloji uygulamaları ve bu uygulamaları yapabilecek eleman gereksinimini doğurmaktadır.  Bu programın amacı; ülkemizde çok önemli potansiyeli olan jeotermal, rüzgâr, güneş, biokütle ve ısı pompası gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi öğrencilere aktarmak ve nitelikli eleman yetiştirmektir. 

Öğrencilerimiz ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

  • Elektrik Mühendisliği 
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği 
  • Enerji Yönetimi  
  • Fizik 
  • Fizik Mühendisliği 
  • Nükleer Enerji Mühendisliği
     

Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edebilirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Sawsan Başpınar
E-Posta s.baspinar@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Makbule Tamkaş
E-Posta m.tamkas@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.