Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı

Uçuş harekât yönetiminin emniyetle gerçekleştirilmesi için uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan personel ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde havacılık sektörünün her geçen gün büyümesi ve ihtiyaca yönelik insan yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı açılmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı'nın eğitim süresi iki (2) yıldır. Ön lisans programımızda; ders içerikleri olarak haberleşme ve seyrüsefer yardımcıları, temel harekât performans, hava trafik kuralları ve yer hizmetleri, rotalama ve kontrol, hava aracı ağırlık ve balans, aerodinamik ve temel uçak bilgisi gibi temel alan dersleri verilecektir. Bu derslerin yanı sıra; yöneticilik temelli dersler ve havacılıkta sektörel uygulamalar ile içerik zenginleştirilecektir.

İKÜ Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı öğrencileri, havacılık alanından faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla temas halinde olan üniversitemiz sayesinde sektörde görev yapan insanlarla iletişim kuracağı ortama sahip olacaktır. Ayrıca sektörden gelen alanında deneyimli eğitimciler ile pratik bilgisini geliştirme imkânı bulacaktır.

Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı'ndan mezun olan öğrenciye Uçuş Harekât Yöneticiliği alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olan öğrenci havayolu işletmeleri (yolcu – kargo) ve temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedir. Sivil havacılık tarafından onaylanmış lisans sahibi olunmasının ardından Uçuş harekât yönetimini gerçekleştiren Uçuş Harekât Uzmanı (dispatcher) olarak da görev yapılabilecektir.

Mezunlarımız aşağıda belirtilen lisans programlarını dikey geçiş sınavı(DGS) ile seçebilirler.

  • Hava Trafik Kontrol
  • Pilotaj 
  • Havacılık Yönetimi

 

İKÜ Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı'nın kurulma amacı, gelecekte her türlü sivil hava aracının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, yönetimini ve kontrolünü sağlamakla sorumlu, havayollarında en çok sorumluluk taşıyan mesleklerden biri olarak görülmesidir.

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak her geçen gün gelişen ve değişen teknolojinin takipçisi olduk. Havacılık alanının büyümesi ve sektörün kalifiye personel gereksinimlerini karşılamak amacıyla yola çıktık. 

İKÜ bünyesinde, teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimler, sektör gezileri, seminer, konferans, alanında uzman kişilerle söyleşiler ve kariyer günleri ile öğrencilerimiz iş güvenliği ve etiğinden haberdar, havacılık sektörünü dinamik tutacak, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler olarak mezun olacaklardır.
 

Teknolojinin günümüzde hızla gelişmesi ile paralel olarak havacılık alanı da büyük bir hızla gelişmektedir. Ülkeler arasında yapılan ticaretlerin büyümesi, hava ulaşımının güvenli ve hızlı olması gibi nedenler havacılık sektörüne olan ilgiyi arttırmış ve havacılık alanındaki yenilikler ve değişimler kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu denli gelişen bir sektörün iş gücü ihtiyacının karşılanması ve nitelikli personel yetiştirilmesi hedefi ile yol almaktayız.

Hedefimiz doğrultusunda alanında uzman kadromuz ile sektörün ihtiyacına cevap verecek bireyler yetiştirme gayesindeyiz.

Öğr.Gör.Evren Yılmaz 
Program Başkanı

Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı'ndan mezun olan öğrenciye Uçuş Harekât Yöneticiliği alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olan öğrenci havayolu işletmeleri (yolcu – kargo) ve temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedir. Sivil havacılık tarafından onaylanmış lisans sahibi olunmasının ardından Uçuş harekât yönetimini gerçekleştiren Uçuş Harekât Uzmanı (dispatcher) olarak da görev yapılabilecektir.
Program Başkanı ve 2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör.Evren Yılmaz 
E-Posta e.yilmaz@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 -
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör.Nur Budaklıer 
E-Posta n.budaklier@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:43