Grafik Tasarımı Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren olan Grafik Tasarımı, özellikle piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar Laboratuvarında işlenen grafik tasarım dersiİstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımın başlıca ilgi alanı görsel iletişim sanatıdır. Bir grafik tasarımcının işi harf, rakam, figür ve resim gibi görsel elemanları organize ederek kitlelere mesaj iletmektir. İletişimi sağlamak için logolar, afişler, billboardlar, paketler, kitaplar, dergiler ve benzeri ürünler tasarlanır. Programın içeriği hazırlanırken güncel idealler dikkate alınmıştır. Toplumun sürekli değişen taleplerini karşılayabilmek için, dersler sosyal, kültürel ve artistik temel oluşturacak şekilde planlanır.

Öğrencilerin illüstrasyon, fotoğraf, tipografi ve basım gibi tasarımın farklı dallarıyla alakadar olmaları gerektiği gibi, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de tanımaları gerekmektedir.

İKÜ Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerini mesleklerine dair profesyonel bir bakışa sahip olan, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı;

Grafik tasarımı ve reklamcılık konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı ve reklamcı adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir ön lisans programıdır.

Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün, bir hizmet tanıtmaktır. Bu amaçla grafik eğitiminde; duygu ve düşünceleri çizgi ile ifade etme, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılama yeteneklerin kullanılması ve işin felsefesine inerek tasarım sürecinin üst düzey algılaması sağlanmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı alanında deneyimli, ödül sahibi akademik kadro ya sahip olması, eğitim dönemi içerisinde öğrencilerin sektöre yönelik projeler düzenlemesi öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen sosyal sorumluluk projeleri ve programımızın diğer üniversitelerdeki grafik tasarımı programlarından bir adım önde bulunmasını sağlamaktadır.

Mesleki eğitim programlarının sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması çok önemlidir. İstanbul Kültür Üniversitesi bu düşünceden yola çıkarak, sektörün bu ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla Meslek Yüksekokulu bünyesinde Grafik ve Tasarım Programını kurmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Programı öğrencilerini, özellikle piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere, mesleklerine dair profesyonel bir bakışa sahip, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulanan eğitim programımızda, grafik tasarımın görsel diline yaratıcı nitelikler katacak olan çalışmalara yer verilmektedir. Ön lisans eğitimi süresince amaç, grafik tasarımı ve reklamcılık konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı ve reklamcı adayları yetiştirmektir. Öğrenciler teknolojik donanıma ve bilgi teknolojilerine sahip birer meslek elemanı olarak yetiştirilirler. Gerekli vizyon ve misyon sahibi olunmasına çalışılarak mezun edilen öğrencilerimiz, alanları ile ilgili firmalarda staj ve istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Program Başkanı
Öğr. Gör. Emin SANSARCI

İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımı Program mezunları; reklam ve iletişim ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat danışmanı veya grafik tasarımcısı olarak çalışabilecekleri gibi illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, masaüstü yayıncılık alanlarında da kariyerlerini sürdürebilirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Emin Sansarcı
E-Posta e.sansarci@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 38
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Eda Öztürk
E-Posta e.ozturk@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 11
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr.Gör. Emin Sansarcı
E-Posta e.sansarci@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 38
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.