Hava Lojistiği Programı

2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulan Hava Lojistiği programımız; lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı oldukça yeni bir programdır.

Gülümseyerek poz veren öğrencilerİKÜ Hava Lojistiği Programı, iş ve yönetim becerilerinin gerekliliklerini, havacılık sektörünün karmaşık yapısını çözebilecek becerileri öğretmeye yöneliktir. Rekabetçi müfredat içeriği ile temelinde uzmanlık öncesi bireyler yetiştirilmektedir. Ayrıca; alanında uzman olabilecek teorik ve pratik bilgi - beceri ile donatılmış, havacılık sektöründe günümüzün ve geleceğin zorunluluklarını öğrenmeye odaklı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. İKÜ Hava Lojistiği teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi destekleyen ve ileri gelen firmalarda sağladığı zorunlu staj imkanlarıyla bu eğitim anlayışını garantileyen bir programdır.

Türkçe eğitim yapan İKÜ Hava Lojistiği programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği programının diğer üniversitelerden en büyük farkı sürekli kendini yenileme çabasıdır. Hava Lojistiği Programında havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir. Programda, havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen, liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş, ilgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip, bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimiz ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.

 • Havacılık Yönetim    
 • Lojistik    
 • Lojistik Yönetimi     
 • Ulaştırma ve Lojistik     
 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi    
 • Uluslararası Lojistik     
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık     
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi     
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik    
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik     
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
   

Havacılık sektörü, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişen bir alandır ve artık bu alan uzman bireylere duyduğu ihtiyaçla bir meslek haline gelmiştir.

Türkiye hava kargo sektörü son yıllarda hızla büyürken, 3’üncü havalimanının tamamlanması ile İstanbul’un hava kargo taşımacılığında, Asya ile Avrupa arasındaki aktarma merkezi olarak da önemli bir konuma sahip olacaktır. Türkiye’de havayolu sektörü büyüme konusunda dünya ortalamasının üç katı bir performans sergilemiştir. Küresel çapta sektörün son on iki yılda büyüme ortalaması %5 civarında iken, Türkiye %15’lik büyüme kaydetmiştir. İstanbul Yeni Havalimanı inşa sürecinin ilk fazının tamamlanmasıyla yıllık 90 milyon yolcuya hizmet verecek olup, 3. fazın tamamlanmasıyla bu sayı 120 milyona ulaşacaktır. Bu nedenle 3. fazın sonunda İstanbul Yeni Havalimanı dünyanın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı olma unvanını kazanacaktır.  Projede şu anda 24 bini aşkın kişi çalışmaktadır ve önümüzdeki aylarda bu rakamın 30 bine ulaşması hedeflenmektedir. İstanbul Yeni Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’ de havacılık sektörü büyük bir hızla büyümeye ve yeni istihdam imkanları yaratmaya devam edecektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Programı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda uzman olabilecek teorik ve pratik bilgi ile donatılmış nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Programının öne çıkarmak istediği en önemli konu,  yaşamımızı devam ettirmemizdeki en önemli unsurlardan biri olan lojistiğin en yeni kollarından biri olan hava lojistiğinin daha çok alana yayılmasını, ekolojik dengeleri göz ardı etmeden daha sağlıklı, daha verimli olmasını sağlamak adına çalışmaktır. Lojistiğin –özellikle de hava lojistiğinin- gelişimi, iyileşmesi; yaşamımızdaki sürdürülebilirlik ve mobilitenin sağlanması adına çalışmalar yapmaktır.

Hava Lojistiği Program Başkanı
Öğr. Gör. Tuğba Çedikçi Fener

İKÜ Hava Lojistiği programımızdan mezun olan öğrencilerimiz sivil havacılık sektöründe yerlerini alabilecek donanıma sahip olacaklardır. Havacılık sektörü dışındaki iş hayatını tercih eden mezunlarımız ise; lojistik ve sanayi alanları yanında kendi işlerinde de çalışabilmektedirler.
Program Başkanı   Öğr. Gör. Tuğba Çedikçi Fener
E-Posta t.cedikci@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 26
Faks  (0212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:59