Bankacılık ve Sigortacılık Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir. 

Eğitim Süreci:

İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, bankacılığa giriş ve temel bankacılık hizmetleri, sigortacılığa giriş ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, sigorta hukuku, bankacılıkta fon ve risk yönetimi, temel kredi işlemleri, uluslararası bankacılık, sağlık-hayat sigortaları ve yangın sigortası, hasar ve risk yönetimi gibi belli başlı dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programında bankacılık ve sigortacılığın temel prensiplerinine hakim, ülke ve dünya ekonomisini bilen, işletme konularına hakim, mesleği ile ilgili konularda yeteli düzeyde bilgiye ve staj uygulamasına sahip olacak şekilde eğitim verilir. Bu eğitim süreci sayesinde sektörü ile ilgili yenilikleri yakından takip ederek uygulama yeteneği kazanan ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde kurabilme yeteneğine sahip mesleğinde donanımlı bireyler yetiştirilmektedir.

Gülümseyerek poz veren öğrencilerİstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve GESİD (Genel Sigortacılar Derneği) arasında protokol imzalanmıştır. İşbirliği çerçevesinde öğrencilerin iş yeri uygulaması dersi ve staj yeri bulma faaliyetlerine GESİD aracılık eder. GESİD Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyeler, İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine belirlenen toplantılarda, derslerde mesleği tanıtıcı konferanslar verip, eğitim işbirliği yapma konusunda yardımcı olur.

Bununla birlikte, İKU Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yükseköğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı; bankalarda, firmaların finansmana ulaşmaları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı  adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup, dersler, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Derslerle birlikte sene içerisinde öğrencileri sosyal yönden geliştiren ve teknik alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayan seminerler verilmekte ve çeşitli finans kuruluşlarına teknik geziler düzenlenmektedir.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları DGS sınavına girerek, dört yıllık fakültelere geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Program mezunları; Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finansal Ekonometri, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılıki Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.

Yeliz Sevimli SaitoğluGünümüzde finans sektöründe var olan yüksek istihdam olanağı bankacılık ve sigortacılık eğitiminin iş dünyasının ihtiyacına talep veren en önemli alanlardan biri olduğunu göstermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda öğrencilerimize  sayısal ve sözel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan dersler verilmekte ve ilgi duydukları alanlarda rahatlıkla fikir sahibi ve donanıma sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrenciler, sektörün önde gelen firmalarından gelen profesyonel öğretim görevlileri sayesinde de teorik derslerin yanı sıra mesleğe ve sektöre ait pratik ve uygulamaya dayalı bilgiler de edinmektedir.

Bu sayede geleceğin finansçılarını ülke ekonomisine kazandırmak İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın en önemli amaçlarındandır.


Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli Saitoğlu

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde, sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteliği ve sigorta broker ofislerinde, bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, değişik sektörlerin finans ve muhasebe departmanlarında, kariyerlerini sürdürebilirler. Kendi işini kurmak isteyen mezunlar ise, yasal mevzuatları yerine getirmek koşuluyla sigorta acentesi açabilir ve eksper olmaya hak kazanan mezunlar ise sigorta eksperliği yapabilirler.
Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli Saitoğlu
E-Posta y.sevimli@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 35
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr. Gör. Ceren ERDURAK
E-Posta c.erdurak@iku.edu.tr
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli Saitoğlu
E-Posta y.sevimli@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 49 35
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:43