Bilgisayar Programcılığı Programı

Günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü kapsayan bilgisayar teknolojisi; kullanımı, programlanması, onarımı ve işletilmesi ile etkin biçimde uzmanlık gerektiren bir daldır.

Programımız araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, dünya ölçeğinde değişen teknolojik koşullarda alanında liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı yazılımcılar yetiştirmeyi, özgün bilgi üretmeyi ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Küresel standartlarda öğretim yapan ve kendi kategorisinde referans olan bir program olmaktır.

Çözüm üreten bitirme tezleri tüm öğrencilerimiz tarafından akademik danışmanları yönetiminde üretilmektedir.
Bilgisayar laboratuvarı ortamında tamamen uygulamalı, yeniliklere açık ve araştırmacı derslerde güncel yazılım dilleri ve teknolojiler kullanılmaktadır.

Programın Amacı

Bilgisayar Programcılığı, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'de de hızla gelişen ve neredeyse her iş koluna uygulanabilen bir meslek haline gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda yazılım bakımından nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

Bilgisayar Programcılığı laboratuvarıEğitim Süreci

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı’nda ders programları öğrencilerimizin yazılım alanlarında; tüm güncel teknolojileri bilecek ve kullanabilecek düzeyde yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin bilgisayar teknolojisinin her alanında yeterli olmaları için program dâhilinde; mesleki derslerin yanı sıra yabancı dil, matematik, seçimlik alan dersleri yer almaktadır. Programlama dersleri arasında nesneye yönelik programlama, veri tabanı uygulamalarını destekleyen  bilgisayar dilleri ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanmaya yönelik yazılımlar da mevcuttur. Öğrencilerimize güncel programlama dillerinin yanında, algoritma, yapısal, nesne tabanlı ve görsel programlama dilleri, mobil teknolojiler, oyun programlama, web programlama, işletim sistemleri çeşitli derslerde verilmektedir. Öğrencilerimiz metin, elektronik tablo ve sunum yazılımlarını profesyonel bir açıdan öğrenirler. Dördüncü yarıyılda proje grubu oluşturarak bir profesyonel yazılım üretirler ve bir tez hazırlarlar.

Öğrencilerimiz İşyeri Uygulamaları kapsamında staj yapmaktadırlar. Bu işyeri çalışmaları öğrencilerimizi meslek hayatlarına hazırlanmaları için çok önemli bir deneyim olmaktadır. İki yıl içerisinde kazandıkları “Bilgisayar Programcısı” formasyonu ile yaşam boyu bilgilerini geliştireceklerdir. Öğrencilerimiz öğrenmenin yöntemini bilen Bilgisayar Programcıları olarak mezun olmaktadırlar. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması kendisini sürekli yenileyebilen yazılımcılar gerektirmektedir.

Öğrencilerimiz elde ettikleri bilgi ve deneyimler ile çeşitli sektörde mesleki yaşamlarına başarılı bir şekilde başlamaktadırlar ya da Dikey Geçiş Sınavı ile çeşitli lisans programlarına devam etmektedirler.

Uygulama Çalışmaları ve Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’na kayıtlı olan öğrencilerin ders, uygulama ve laboratuvar gibi çalışmalara en az yüzde 75 oranında devamları gereklidir. Her yıl sonunda iki defa 20 iş günü iş yeri eğitimi zorunluluğu da vardır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programı, günümüz bilgi toplumunda gelişen teknolojiye paralel olarak endüstrinin giderek artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu programdan mezun olan kişiler bilgi teknolojileri alanında çeşitli donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek ayrıca programcı, sistem yöneticisi, operatör gibi görevleri yürütebilecek şekilde donatılmış olarak yetiştirilmektedir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Temmuz 1997 tarihinde “Kamu Tüzel Kişiliği”ne sahip bir Vakıf Üniversitesi olarak kurulmuştur. Birinci yılımızda Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı Programı eğitim yolculuğuna başlamıştır. 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Mezunlarımızın tümü başarı ile hayata atıldılar veya dikey geçiş ile lisans tamamlama programlarına devam etmişlerdir.

Üniversitemizin Erasmus ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus+ öğrenci hareketliliği ve Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir.

Mezunlarımız başta iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere  tüm kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılımcı uzman ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Bilgisayar Programcılığı okumanın ayrıcalığını yaşayın! Uygulamalı eğitim, güçlü akademik kadro, güncel eğitim programı ve çözüm üreten yazılımlar ile geleceğe hazırlanın.
 

İki yıl süreli eğitim verilen İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında, öğrencilerin gelişen teknolojileri takip edip kullanabilecek şekilde yetişmeleri amacıyla donanım ve özellikle yazılım konularında dersler içermektedir. Öğrencilerimize Matematik, Türkçe gibi temel derslerin yanı sıra, Veri tabanı ve yönetimi, Grafik ve animasyon, Görsel programlama, Nesne tabanlı programlama, İnternet programcılığı gibi dersler de verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin farklı disiplinlerde de bilgi sahibi olabilmesi açısından program kapsamında seçmeli derslere de yer verilmiştir. 
 
Adaylarda Bulunması Gereken Nitelikler:
 
Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin;
Analitik ve sistemli düşünme gücüne sahip,
Teknolojideki hızlı gelişmeleri izleyip onlara uyum sağlayabilen,
Yeniliklere açık ve araştırmacı,
Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp, bunu bilgisayar ortamına aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Öğr. Gör. Erdem Yücesan
Program Başkanı 

Bölüm mezunları, yazılım geliştirme, masaüstü yayıncılık, bilgisayar ağları ve internet servisleri yanında, tüm bilgisayar uygulamaları alanlarında programcı, sistem yöneticisi, operatör gibi görevleri yürütebilecek şekilde donatılmış olarak yetiştirilmektedir. 
 
Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere yazılım firmaları, bilgisayar satıcısı ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo, televizyon, araştırma şirketleri, ulaştırma gibi kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilme imkânına sahip olacaklardır.
Program Başkanı Öğr. Gör. Erdem Yücesan
E-Posta e.yucesan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 46 89
Faks  0(212) 543 69 70
1. Sınıf Danışmanı Öğr. Gör. Muharrem Altunışık
E-Posta m.altunisik@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 ** **
Faks  0(212) 543 69 70
2. Sınıf Danışmanı Öğr. Gör. Erdem Yücesan
E-Posta e.yucesan@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 46 89
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bakırköy Yerleşkesi İncirli Binası, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 12:49