İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programının temel amacı, ulusal ve uluslararası şirketlerde geleceğe yön verebilen çağdaş, bilgili, nitelikli, yenilikçi, yaratıcı ve değişime açık başarılı yönetici adayları yetiştirmektir. İşletme Yönetimi Programında öğrencilere üretim, satış, muhasebe, finans, denetim, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, kurumsal iletişim vb. gibi çok geniş bir yelpazede ve kariyerlerini farklı şekillerde yönlendirebilecekleri çeşitlilikte ilgili dersler sunulmaktadır. 

İşletme Yönetimi Programının eğitim süresi 2 yıldır. Programdaki dersler teorik, pratik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Ayrıca programın zorunlu staj uygulaması kapsamında İş Yeri Uygulamaları dersi bulunmaktadır. Zorunlu staj uygulaması 40 iş gününü kapsamaktadır ve öğrencilerin çalışma hayatını tanımaları, mesleği iş üzerinde öğrenmeleri ve çalıştıkları sektörü tanımaları açısından oldukça faydalı olmaktadır. Program kapsamındaki dersler iş dünyasındaki yeni gelişmeler ve trendler dikkate alınarak sektör iş birlikleri ve mesleki seminerler aracılığıyla desteklenmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir. 

Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek İşletme Yönetimi Programının temel misyonudur. İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası pek çok şirkette farklı departmanlarda çalışma olanağına sahip olabileceklerdir.

Mezunlarımız lisans öğrenimine devam hakkındaki yönetmelik hükümlerinden faydalanarak, alanlarına kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun lisans programlarına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık bir lisans programı bitirme şansına da sahiptirler. İşletme Yönetimi Programından mezun öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına yerleşebilirler;
 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Finans ve Bankacılık
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

İKÜ İşletme Yönetimi Programı’nın %50 ve Tam Burslu kontenjan seçenekleri vardır. ÖSYM burslarının yanında başarılı öğrencilerimize vermiş olduğumuz üniversite başarı bursları ve ihtiyaç bursları da bulunmaktadır.

 

İşletme YönetimiİKÜ İşletme Yönetimi ders programları güncel içeriklere göre şekillendirilmiştir. I. ve II. yarıyıl ders planları genel olarak temel nitelikteki dersleri içermektedir ve işletme, genel muhasebe, finansal muhasebe, mikro ekonomi, makro ekonomi, işletme yönetimi, temel hukuk gibi derslere yer verilmektedir. III. ve IV. yarıyıl ders planları ise öğrencileri uzmanlık alanlarına yönlendirmeye yönelik dersleri içermektedir. Yönetim muhasebesi, pazarlama, üretim yönetimi, halkla ilişkiler, denetim teorisi ve bağımsız denetim uygulamaları, istatistik, uluslararası pazarlama, marka yönetimi, perakendecilik ve mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, finansal analiz gibi derslere yer verilmektedir.

İKÜ eğitim-öğretim programları içerisinde Yabancı Dil ve Bilgisayar Uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Günümüz Dünyasının yöneticileri, bilişsel teknolojileri etkin olarak kullanabilen ve iyi derecede en az bir yabancı dil bilgisine sahip olan kişilerdir. Staj, okulumuzun önemli bir faaliyetidir. Öğrenciler, I. ve II. yarıyıllarını tamamladıktan sonra belirli bir işletmede işletme bilimi ile ilgili bir departmanda 40 iş günü süreli staj yapmak zorundadırlar. Stajın yapılacağı yer, başlama tarihi ve konusu danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenir. 
 

Son yıllarda Dünyada meydana gelen gelişmeler doğrultusunda işletmeler açısından yönetim fonksiyonun önemi giderek artmıştır. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişim ve değişimlere paralel olarak küresel rekabet koşulları ve bilişsel teknolojide görülen değişimler yönetici kavramını ve yöneticilik misyonunu işletmelerin başarısını etkileyen en önemli kilit fakörlerden biri haline getirmiştir. Yaşanan değişimlerle birlikte yönetim fonksiyonu boyut değiştirmiş ve yöneticilerin işletmelerdeki görev ve yetkilerinin kapsamı genişlemiştir. Böyle bir yapı içerisinde de günümüz Dünyasının beklentilerine cevap verebilen işletme yöneticilerine duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. Günümüz Dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, yenilikçi ve değişime açık geleceğin yönetici adaylarını ve yöneticilerini yetiştirmek ise İKÜ İşletme Yönetimi Programının temel misyonudur.

Öğr.Gör. Engin TEKİN

İKÜ İşletme Yönetimi Programı mezunları ulusal ve uluslararası farklı faaliyet konusundaki işletmelerde yönetim, muhasebe, finans, denetim, pazarlama, satış, üretim yönetimi, lojistik, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları gibi farklı bölümlerde geniş bir iş olanağı ile uzmanlaşma, çalışma ve kariyer edinme fırsatına sahiptirler.
Program Başkanı Öğr.Gör. Ümit Engin TEKİN
E-Posta u.tekin@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 43 95
Faks  0(212) 543 69 70
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.