Staj

Film çekimlerinde elindeki klaket ile gülümseyen genç kızÜniversite hayatının olmazsa olmazı, iş hayatına atılan ilk adım: STAJ

Günümüzde iş dünyası yeni mezunlardan bile iş tecrübesi istiyor.

Ve iş hayatına girişte altın anahtar, referans.

Peki, bir “öğrencinin” iş tecrübesi edinmesi nasıl mümkün?

Bir öğrenci, ailesinin iş dünyasında tanıdıkları yoksa nasıl kendine referans olacak kişileri bulacak?

Tüm bunların cevabı STAJ’da.


Üniversite hayatı boyunca staj yapan, yarı zamanlı çalışan öğrenciler, hem mezun olduğunda iş tecrübesi ile mezun olurlar, hem de iş hayatına girişin altın anahtarı olan referans için yeni insanlarla tanışmış olurlar.

İş hayatında bulunan tüm şirketler, tüm insanlar farklı şirketlerle de iş ilişkisi içinde olduğu için, yalnızca staj yaptıkları şirkete işe giriş için değil, farklı şirketlerde işe giriş için de staj sırasında tanışılan kişiler birer anahtar.

Çok uluslu şirketlerde staj başvuruları iş başvurularından farksız. Staj yapan mezunlar, işe girişte öncelikli.

Küçük ve orta boy işletmeler ise, nitelikli üniversite öğrencilerini işe alıp kendi işlerini öğretmekten ve yetiştirmekten büyük verim alıyorlar.

Bir diğer faydası ise, öğrencinin iş hayatını tanımasını ve dolayısıyla hangi sektörü – departmanı istediğini, özellikle de hangisini istemediğini anlaması.

Bir işin kişiye uygun olup olmadığını anlamanın bir numaralı yolu, o işi yapan birinin yanında vakit geçirmek.

Tüm bunların farkında olarak üniversite hayatını yaşayan öğrenciler için iş hayatı çok daha kolay.

Staj Başvurusu

Staj Başvuru Kullanıcı Kılavuzu e
Staj Değerlendirme Formu e
Kurum/firmadan alınacak yazı örneği e
Staj Defteri örneği e

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Programları Uygulama Çalışmaları ve Staj: 

İstanbul Kültür Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin hem banka hem de sigorta alanında edinmiş edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 20 iş günlük stajı banka 20 iş günlük stajı ise sigorta sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’na kayıtlı olan öğrencilerin ders, uygulama ve laboratuar gibi çalışmalara en az yüzde 75 oranında devamları gereklidir. Her yılsonunda iki defa 20 iş günü iş yeri eğitimi zorunluluğu da vardır.
İKÜ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında, kurumsal bilginin yanı sıra, uygulama yaparak becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. yarıyılda temel bilgilere 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Staj, eğitim ve öğretimin önemli bir bölümüdür. Staj Süresi 40 iş günüdür. 2. yarıyıldan sonra yapılacak staj devresi, ikinci sınıf meslek derslerinin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Programımızda derslere ve uygulama çalışmalarına devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Dijital Medya ve Pazarlama programı öğrencileri 3+1 sistemi kapsamında son dönem (IV. Yarıyıl) 60 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

 

İKÜ Moda Tasarımı Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 60 gün süreyle staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Staj eğitimlerimiz Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Çorap Sanayicileri Derneği tarafından desteklenmektedir.

 

Kurumdışı staj 20 iş günüdür. 
İKÜ Dış Ticaret Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 40 gün süreyle staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı’nın ders içerikleri sektördeki güncel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Toplumun sürekli değişen taleplerini karşılayabilmek için sosyal, kültürel ve sanatsal temel oluşturacak şekilde planlanan dersler, İKMEP ile uyumlaştırılarak eğitim sürecimizin temeli oluşturulmuştur. Öğrencilerin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır.

Öğrenciler mecburi 40 iş günlük stajlarını ISKAV tarafından yönlendirilen sektörün önde gelen firmalarında tamamlayacaklardır.

Programımız ISKAV vakfının  yanı sıra iklimlendirme ve soğutma piyasasının lokomotifi durumundaki ISISAN, ALARKO CARRIER ,BOSCH-BUDERUS , ARÇELİK, DAİKİN  gibi firmalar ve İSKİD, SOSİAD gibi vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecek staj yerlerinde staj yapmaları sağlanmaktadır. Düzgün  ve verimli yapılan staj mezun olduğunda iş istihdamının yolunu açacaktır.

Her öğrencinin 40 İş günü süre ile staj sorumluluğunu yerine getirmesi zorunludur.
İKÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında teorik bilginin yanı sıra uygulama yaparak becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Bu nedenle I. ve II. yarıyılda temel bilgiler III. ve IV. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Staj, eğitim ve öğretimin önemli bir bölümüdür. Staj süresi 40 iş günüdür. II. yarıyıldan sonra yapılacak staj devresi, ikinci sınıf meslek derslerinin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Her öğrencinin 40 İş günü süre ile staj sorumluluğunu yerine getirmesi zorunludur.
İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında Staj 40 iş günüdür. Öğrencilerimiz stajlarını, radyo ve televizyon yayını yapan işletmelerde, alana yönelik yapım şirketleri ve ajanslarda yapabilmektedir. Staj süresince yaptıkları uygulamalarla deneyim sahibi olarak iş hayatına daha güvenilir adım atmaktadırlar.
İKÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri okuyan öğrencilerin; mezun olabilmeleri ve teorik bilgilerini daha da iyi pekiştirmeleri için toplamda 40 iş günü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra; dersler kapsamında düzenlenen havaalanı gezileri, seminer, konferans ve alanında uzman kişilerle söyleşiler, kariyer günleri ile çalışma hayatında karşılaşacaklarını uzman akademik kadromuz yanı sıra yerinde ve sektörde yer alan uzmanlardan görmeleri de sağlanır.

İKÜ İşletme Yönetimi Programı öğrencileri eğitim-öğretim sistemi kapsamında 40 iş gününü kapsayan zorunlu staj uygulamasına tabidirler. Öğrenciler farklı işletmelerde kendi ilgi alanları doğrultusunda seçmiş oldukları departmanlarda staj yapma olanağına sahiptirler. Zorunlu staj uygulaması öğrencilerin iş hayatını birebir yerinde görmeleri, uzmanlaşmak istedikleri alanda tecrübe edinmeleri ve teoride öğrendiklerini uygulamaya dönüştürebilmeleri açısından oldukça faydalı olmaktadır.

İKÜ Lojistik Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. İKU İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 40 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır.

Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır.
İKÜ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında;

Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, İleride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme, İş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme,  Staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlama, ileride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
İKÜ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

İKÜ Hava Lojistiği Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.
İKÜ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı kurumsal bilginin yanı sıra, uygulama yaparak becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. yarıyılda temel bilgilere 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Staj, eğitim ve öğretimin önemli bir bölümüdür. Staj Süresi 40 iş günüdür. 2. yarıyıldan sonra yapılacak staj devresi, ikinci sınıf meslek derslerinin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Programımızda derslere ve uygulama çalışmalarına devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Her öğrencinin 20+ 20= 40 İş günü süre ile staj sorumluluğunu yerine getirmesi zorunludur .
Her öğrencinin 40 İş günü süre ile staj sorumluluğunu yerine getirmesi zorunludur.

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 02/01/2021 - 18:25