2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

Eyl
14
Eylül 14, 11:01 öö

Sevgili Öğrencilerimiz,

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli “yükseköğretim kurumlarımızdaki 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına” ilişkin yazısı ile YÖK tarafından hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeleri de göz önünde bulundurarak 2020-2021 Güz Yarıyılı eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü bir şekilde değerlendirmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, küresel salgında bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetler uyarınca yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak, öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi ve halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 Güz Yarıyılı’nda önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim-öğretimin niteliğini özenle koruyarak;

1)    Uzaktan öğretim olarak planlanan derslerin İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) olarak yapılmasına,
2)    Örgün olarak planlanan derslerin teorik kısımlarının yine İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) olarak yapılmasına,
3)    Dijital ortamda gerçekleştirilemeyen ve zorunlu uygulama gerektiren derslerin 2020-2021 Güz Yarıyılı son dönemine ertelenmesine,
4)    Ertelenemeyen uygulama ders içeriklerinin (laboratuvar, atölye ve benzeri uygulamaların) ise “seyreltilmiş sınıf ve kampüs ilkesi” dikkate alınmak ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması koşulu ile yüz yüze, hibrid eğitim modeline göre yapılabilmesine,
5)    YÖK tarafından salgının seyrine göre alınacak yeni kararlar bağlamında hareket edilmesine 10.09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu programlarında hangi dersin nasıl ve ne şekilde sürdürüleceği, ders bazında ilgili program akademik paketinde 2020-2021 Güz Yarıyılı ders seçimlerinden önce yayınlanacaktır.

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durumun olumsuz etkilerinin önümüzdeki günlerde de sürmesi ihtimali doğrultusunda, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliğini sizlerin ve toplumun sağlığını güvenceye alarak sağlamak birinci önceliğimizdir.

Siz değerli öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılını sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmesini dileriz. 
İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü