“Cumhuriyet Kazanımlarının Reklamdaki Yansımaları” Sergisi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı ile Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) iş birliğinde düzenlenen “Cumhuriyet Kazanımlarının Reklamdaki Yansımaları” adlı sergi, 28 Ekim Pazartesi günü Akıngüç fuaye alanında açıldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunu takip eden yıllarda yayınlanan ve inkılapların toplumsal yaşama getirdiği yenilenme ve modernleşmeyi yansıtan eserlerin yer aldığı sergide; Reklamcılar Derneği, Orhan Koloğlu ve Yakup Barouh’un arşivinde bulunan gazete ilanları ve afişlerden örnekler görülebilecek. Harf ve şapka devriminden kadınlara verilen haklara, yerli malların ve tasarrufun özendirilmesinden Cumhuriyet kutlamalarına kadar o dönemdeki değişim rüzgârını yansıtan reklam örneklerinde ziyaretçiler, Cumhuriyet kazanımlarını bambaşka bir pencereden inceleme fırsatı bulabilecek.  

Sergi, 15 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.