Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli’nin Makalesi International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) Dergisinde Yayımlandı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli’nin “The Valuation of the Archaeoparks in the Scope of Cultural Heritage: Küçükyalı Arkeopark” başlıklı makalesi, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) dergisinin Aralık sayısında yayımlandı.

Öğr. Gör. Kübra Mertel’in Makalesi Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde Yayımlandı

İşletme Yönetimi Programı öğretim görevlilerinden Kübra Mertel’in “Yüksek Katilimli İnsan Kaynaklari Yönetimi Uygulamalarinin Çalişanlarin İş Tatmini Ve İşten Ayrilma Niyetleri Üzerindeki Etkisi” başlıklı makalesi, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayımlandı. 

"Öğrenmeyi Öğrenmek" Eğitimi

İKÜ Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, “Öğrenmeyi Öğrenmek” başlıklı bir eğitim gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz eğitim kapsamında; “sınavlara çalışma yöntemleri”, “verim artırma yolları”, “yabancı dil öğrenme pratikleri” ve “hedef belirlemede izlenecek yollar” gibi konularda profesyonel destek aldılar. 
 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinden İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Uygulamalı Ders 

İKÜ Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, “Turizmde Rehberlik Hizmetleri” dersi kapsamında öğrencilerin ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarını daha yakından inceleyebilmeleri amacıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde uygulamalı ders gerçekleştirdi. 

“21. Yüzyılın Öğrenilmesi Gereken Temel Pratiklerinden Biri; Veri Okuryazarlığı”

İKÜ Meslek Yüksekokulu Dijital Medya ve Pazarlama Program Başkanı&Veri Okuryazarlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. İrem Oran, “21. Yüzyılın Öğrenilmesi Gereken Temel Pratiklerinden Biri; Veri Okuryazarlığı” başlıklı sunumu ile Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
 

Dijital Medya ve Pazarlama Programı & OMG!Medya Sektörel İş Birliği

İKÜ Meslek Yüksekokulu Dijital Medya ve Pazarlama Programı; dijital marka yönetimi, halkla ilişkiler, grafik tasarım, web yazılım, etkinlik yönetimi alanlarında hizmetleri veren OMG!Medya ile sektörel iş birliği anlaşması yaptı. İmzalanan protokol ile Dijital Medya ve Pazarlama Programı öğrencilerine staj ve iş imkânı sunulacak.