Öğr. Gör. N. Gözde Bircan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Vak’a Çalıştayı’nda Vak’a Sunumu Yaptı

İşletme Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. N. Gözde Bircan, 15 Ekim 2021 Cuma günü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü tarafından düzenlenen “Vak’a Çalıştayı”na katıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayda Vak’a sunumu yapan Öğr. Gör. N. Gözde Bircan’a, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu tarafından plaket takdim edildi.
 

Öğr. Gör. A. Berrak Köten “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankalar Örneği” Başlıklı Bildirisini Sundu


Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretim Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşegül Berrak Köten, 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12th SCF International Conference on “Contemporary Issues in Social Sciences” başlıklı konferansta, “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Örneği (Analysis of Factors Affecting Profitability in the Banking Sector: Example of Banks Traded in Borsa Istanbul)” isimli bildirisini sundu.

Öğr. Gör. İrem Aydoğdu’nun Makalesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi’nde (E-Kurgu) Yayımlandı

İKÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. İrem Aydoğdu’nun “Sosyal Reklam Kavramı ve STK Reklamları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz” başlıklı makalesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi’nin (E-Kurgu) 2021 yılı 2. sayısında yayımlandı.

Makaleye erişim için tıklayınız… 
 

Öğr. Gör. Emin Aksan, Sağlık Yöneticileri ve Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Emin Aksan, 14 Ekim 2021 Perşembe günü BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nde özel sağlık kuruluşları yöneticileri ve öğrencilerin yer aldığı kahvaltı organizasyonuna katıldı.
 

İKÜ MYO Hava Lojistiği Programı Öğrencileri, Havacılıkta Stratejik Yönetim Dersi Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazandılar

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Hava Lojistiği Programı öğrencileri, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde verilen "YHL 2006 Havacılıkta Stratejik Yönetim" dersi kapsamında Liderlik Okulu tarafından hazırlanan ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmış sertifikaları almaya hak kazandılar. Sertifikalar; İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, Hava Lojistiği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Gökhan Kırbaç ve Liderlik Okulu Kurucusu Dr. Erkut Ergenç tarafından öğrencilere takdim edildi.
 

İncirli Yerleşkemizde Derslerin İlk Günü - Röportaj

Uzaktan eğitimle geçen yaklaşık iki senenin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi yerleşkeleri yüz yüze eğitimle hareketlendi. 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminin başladığı ilk gün, yerleşkelerde ‘yeni normal’e tanık olduk. İstanbul Kültür Üniversitesi İncirli yerleşkesinde, öğrencilerimizin nabzını tutmak adına okulun ilk gününde neler hissettikleri ile ilgili röportaj yapıldı. 

Röportajı izlemek için tıklayınız…
 

Grafik Tasarımı Programı Öğrencilerimizin Uluslararası Ölçekteki Başarıları

İKÜ Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı 2021 mezunu öğrencilerimiz Elanur Fırat ve Şule Sancak’ın Reklam Animasyonu dersinde yarattıkları afiş tasarımları, “Yeni Elmas Su” temalı II. Bolu Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması’nda seçilen ilk 100 eserin arasında yer aldı. 48 ülkeden 1350 afişin arasından seçilen tasarımlar, aynı zamanda Türkiye’den seçilen 11 eserin arasında yer alıyor. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının artarak süreceğine yürekten inanıyoruz.  

İKÜ İşletme Yönetimi Programı Simülasyon Üzerinden İş Yönetimi Projesini Hayata Geçirdi

İKÜ İşletme Yönetimi Programı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında verilen “İşletme Oyunu” adlı ders ile simülasyon üzerinden iş yönetimi projesini hayata geçirdi. 28 Eylül 2021 Salı günü Capsim Core Türkiye Akademik İş Geliştirme Uzmanı Enes Akyüz ve İKÜ İşletme Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. N. Gözde Bircan’ın ZOOM platformu üzerinden bir araya geldiği toplantıda, projenin detayları ve uygulama şekli kararlaştırıldı.

Öğr. Gör. N. Gözde Bircan’ın Bildirisi, 10. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabında Yayınlandı

İşletme Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Nezriye Gözde Bircan’ın 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (10th International Congress on Social Sciences- Humanities and Education)’nde sözlü olarak sunduğu “İşletmelerde Kurumsal Kültür Çeşitliliği Sorunu, Yönetimi ve Denetimi: Uzaktan Çalışma Döneminin Değerlendirilmesi (A Problem Of Corporate Culture Diversity In Organizations, Management and Auditing Of It: A Discussion On Telecommuting Term)” adlı bildirisi, 10.