Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli’nin Makalesi International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) Dergisinde Yayımlandı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli’nin “The Valuation of the Archaeoparks in the Scope of Cultural Heritage: Küçükyalı Arkeopark” başlıklı makalesi, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) dergisinin Aralık sayısında yayımlandı.

Makaleyi okumak için...