İKÜ’lü Akademisyenler “Kalite ve Hasta Güvenliği Sempozyumu”na Katıldılar

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanımız Öğr. Gör. Zehra Kaşka Üreten ile öğretim görevlilerimizden Emin Aksan, 28 Kasım Perşembe günü Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi’nde gerçekleştirilen; hasta güvenliği, akreditasyon, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde etik ve risk yönetimi gibi konuların konuşulduğu “Kalite ve Hasta Güvenliği Sempozyumu”na katıldılar.