Öğr. Gör. A. Berrak Köten “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankalar Örneği” Başlıklı Bildirisini Sundu


Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretim Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşegül Berrak Köten, 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12th SCF International Conference on “Contemporary Issues in Social Sciences” başlıklı konferansta, “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Örneği (Analysis of Factors Affecting Profitability in the Banking Sector: Example of Banks Traded in Borsa Istanbul)” isimli bildirisini sundu.