Öğr. Gör. Burak Öçlü VI. Uluslararası Deprem Sempozyumu’nda (IESKO 2019) Bildirisini Sundu

İşletme Yönetimi Programı öğretim görevlilerimizden Burak Öçlü, 25-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilen “VI. Uluslararası Deprem Sempozyumu (IESKO 2019)”nda, “Disasters 3.0: Integrating Sharing Economy Tools for Emergency Management Systems (Afet 3.0: Acil Durum Yönetim Sistemleri için Paylaşım Ekonomisi Entegrasyonu)” başlıklı sözlü bildirisini İngilizce olarak sundu. 

Bildiriyi okumak için...