Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı'na Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden “Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi” Yetkisi

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı'na, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi” yetkisi verildi. 

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı’nın bu yetkilendirme ile; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Dispeç Eğitim Yönetmeliği (ICAO Doc. 7192-AN/857 Part D-3) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği'ndeki (SHY-UHU) şartları bütün yönleriyle karşıladığını ve uluslararası kriterlere uygun onaylı program olduğu tescillendi. 

Eğitim-Öğretime her türlü koşulda aralıksız devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ); Türkiye’deki çok az sayıda üniversitenin yetkilendirildiği programda, alanında uzman geniş eğitim kadrosuyla hedefleri doğrultusunda çalışarak başarısına başarı katmış ve sahip olduğu alt yapı ile "eğitim yetisi"ni, "eğitim yetkisi"ne dönüştürüştür.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında açılmış ve sivil havacılık sektörünün bütün alanlarında çalışmaya aday öğrencilerine uçuş emniyetini, uçuş güvenliğini ve meslek etiğini birinci öncelik olarak benimseyen bir bilinç kazandırmayı ana hedef olarak belirlemiştir. Bu vizyonla; her türlü sivil hava aracının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, yönetimini ve kontrolünü sağlamakla sorumlu nitelikli Uçuş Harekat Uzmanları yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Biz Kimiz?
https://myo.iku.edu.tr/tr/ucus-harekat-yoneticiligi-programi

Uçuş Harekat Uzmanı Kimdir?

http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2133-ucus-harekat-uzmani-dispecer

Uzaktan Eğitim Faaliyeti ile ilgili SHGM Ne Diyor? (Genelge, Madde-3)

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/2020/UOD-HSD-2020-1G_Rev01.pdf


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 04/13/2020 - 18:15